Дипломні роботи випускників кафедри

Магістерські дисертації

Презентації магістерських дисертацій за 2017 рік:

Богданов - Формування індивідуальної траєкторії навчання співробітника на підприємстві
Бодня - Генерація баз даних для різних мобільних платформ
Горб - Оптимізація структури продукції, що виробляється, за критерієм максимізації прибутку
Дудник - Вдосконалення моделі водостоку водосховищ
Копилова - Лінійне впорядкування графу дидактичної онтології
Косенко - Процедурна генерація великих об’ємів геометричних об’єктів
Красін - Комп'ютерна модель інноваційного промислового кластера
Кухарчук - Автоматизація моніторингу гідрохімічного стану підземних вод у зоні споруд АЕС
Мазур - Оптимізація зв’язку між портативними пристроями
Медвєдєв - Мережевий захист засобами синтаксичного аналізу трафіку
Оленєва - Автоматизація оцінювання якості програмного забезпечення
Осипенко - Розпізнавання природної мови для користувачів
Приходько - Пошукподібних зображень перцептивними методами
Строкаліс - Система створення 3d сцен для моделювання гідроакустичних процесів
Флентін - Програмна система оптимізації параметрів при лазерному опроміненні тонкої металевої пластини
Шнайдер - Інтерактивне керування об’єктами на основі віртуальної клавіатури