Дипломні роботи випускників кафедри

Магістерські дисертації

Презентації магістерських дисертацій за 2017 рік:

Богданов - Формування індивідуальної траєкторії навчання співробітника на підприємстві
Бодня - Генерація баз даних для різних мобільних платформ
Горб - Оптимізація структури продукції, що виробляється, за критерієм максимізації прибутку
Дудник - Вдосконалення моделі водостоку водосховищ
Копилова - Лінійне впорядкування графу дидактичної онтології
Косенко - Процедурна генерація великих об’ємів геометричних об’єктів
Красін - Комп'ютерна модель інноваційного промислового кластера
Кухарчук - Автоматизація моніторингу гідрохімічного стану підземних вод у зоні споруд АЕС
Мазур - Оптимізація зв’язку між портативними пристроями
Медвєдєв - Мережевий захист засобами синтаксичного аналізу трафіку
Оленєва - Автоматизація оцінювання якості програмного забезпечення
Осипенко - Розпізнавання природної мови для користувачів
Приходько - Пошукподібних зображень перцептивними методами
Строкаліс - Система створення 3d сцен для моделювання гідроакустичних процесів
Флентін - Програмна система оптимізації параметрів при лазерному опроміненні тонкої металевої пластини
Шнайдер - Інтерактивне керування об’єктами на основі віртуальної клавіатури
 

Презентації магістерських дисертацій за 2016 рік:

Барановський - Моделювання аеродинамічної якості крилових профілів
Гуківський - Розширення функціоналу об’єктно-орієнтованої мови програмування засобами аспектно-орієнтованого підходу
Калініченко - Версіонування та збереження проектів САПР у хмарних сервісах
Кульчевич - Моделювання процесів аерації забруднення всередині виробничих  приміщень
Середін - Шифрування телефонної розмови на базі еліптичних кривих
Дрозд - Обробка GPS-даних для фільтрації інформації про геопозиціонування
Петрова - Інструментальні засоби тестування  веб-систем через випробування навантаженням
Пляшко - Моделі і методи представлення текстового документа в системах інформаційного пошуку
Антоненко - Автоматизація тестування продуктивності програмного забезпечення ігор
Бережной - Програмний інструментарій реалізації базових задач розробки кросплатформених двовимірних ігор 
Синицький - Відновлення зображень із застосуванням паралельних технологій середовища MatLab
Шпак - Моделювання розподілу рівнів авіаційного шуму в районі аеропорту
Князська - Програмний засіб моделювання лазерно-дугового наплавлення з довільною траєкторією руху плазмотрона 
Шведова - Система оцiнки ризикiв ІТ-компанії