Студентам

Освітні програми та навчальні плани

Офіційний сайт - Освітній процес в КПІ ім.Ігоря Сікорського

 

Освітні програми для студентів бакалаврату:

Робочий навчальний план спеціальності 121, бакалаврат - Інженерія програмного забезпечення, 1-4 курс

Освітня програма спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій

Каталог дисциплін вільного вибору студентів для бакалаврів 121 спеціальності

Робочий навчальний план спеціальності 122, бакалаврат - Комп'ютерні науки, 1-4 курс

Освітня програма спеціальності 122 - Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем

Каталог дисциплін вільного вибору студентів для бакалаврів 122 спеціальності

 

Освітні програми для магістрів:

Робочий навчальний план спеціальності 121, магістратура - Інженерія програмного забезпечення, 5-6 курс

Освітньо-професійна програма спеціальності 121, магiстр - Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій (магiстратура)
Освітньо-наукова програма спецiальності 121, магістр - Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій
 
Робочий навчальний план спеціальності 122, магістратура - Комп'ютерні науки, 5-6 курс
Освітньо-професійна програма спеціальності 122, магiстр - Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем (магiстратура)
Освітньо-наукова програма спецiальності 122, магістр - Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем
 

Навчальні плани для аспірантів:

Навчальний план підготовки докторів філософії (PhD) по 121 спеціальності
Навчальний план підготовки докторів філософії (PhD) по 122 спеціальності 
 

Освітньо-наукові програми для аспірантів:

Інженерія програмного забезпечення:
Завантажити
Розділ для аспірантів 121 спеціальності.
Освітньо-наукова програма третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки. (наказ від 21.09.2020) - Завантажити
Розділ для аспірантів 122 спеціальності.