Аспірантам

Правила прийому в аспірантуру

Додаток до правил прийому

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2021 році відбудеться:

з 17 травня 2021 року по 25 червня 2021 року

з 09.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу пропонується графік подання документів, а саме*:

24.05.21- 27.05.21– ТЕФ;

* за необхідності в окремих випадках подати документи можна у будь який робочий день з 17.05.2021р. по 25.06.2021 р.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Дізнатися про прийом в аспірантуру більш докладніше ви можете за посиланням

 

Вартість навчання здобувачів наукового ступеня доктора філософії  у  2021-2022 навчальному році буде розміщено пізніше.

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: aspirantura@kpi.uaaspirantura.kpi@gmail.com

тел. 044-204-93-49

Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського тел. (044) 204-86-59.