Загальні питання навчання в аспірантурі

Відео про нашу кафедру

Університет, як він є, відео

 

Розклад для аспірантів:

https://aspirantura.kpi.ua/?p=3443

 

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text