Технічне оснащення

Для проведення навчального процесу на сучасному інформаційному рівні в складі кафедри АПЕПС створені наступні лабораторії:

  1. Лабораторія дистанційних засобів навчання.
  2. Лабораторія геометричного моделювання і комп’ютерної графіки.
  3. Лабораторія комп’ютерних мереж.
  4. Лабораторія програмних засобів штучного інтелекту.
  5. Лабораторія математичного моделювання.
  6. Лабораторія інформаційних технологій проектування.
  7. Лабораторія комп’ютерного еколого – економічного моніторингу.
  8. Лабораторія  систем з розподіленими базами даних.
  9. Учбово-виробнича майстерня

Загальна навчальна площа закріплена за кафедрою складає 1153 м2.  В спеціалізованих навчальних лабораторіях, в комп’ютерних класах, в методичних кабінетах, в класах курсового та дипломного проектування обладнано  225 робочих місць.

Сучасні комп’ютери в навчальних лабораторіях та комп’ютерних класах об’єднані в локальну мережу на основі сучасного мережного програмного забезпечення Novell Netware, з можливості виходу до Інтернету. В середньому кожен студент в період навчання має до 2 годин навантаження роботи на ПЕОМ.

Загальна кількість комп’ютерів складає 111 штук. Комп’ютери оснащені сучасним програмним забезпеченням:

Впроваджуються оригінальні засоби створення та ведення курсів дистанційного навчання. З використанням розроблених засобів ведуться роботи із створенню навчальних дистанційних курсів з дисциплін кафедри.

Для потреб навчального процесу також використовуються принтери, сканери, графопобудовники, різографи, копіювальні апарати.

Враховуючи сучасні темпи розвитку інформаційних технологій,  комп’ютерне обладнання навчальних лабораторій регулярно оновлюється.