Напрямки досліджень

На кафедрі АПЕПС науково-дослідна робота здійснюється за наступними напрямками інноваційного розвитку: