Наукова діяльність

Напрямки інноваційного розвитку

На кафедрі АПЕПС науково-дослідна робота проводиться за 4 пріоритетними напрямками інноваційного розвитку:

За цими напрямками виконуються бюджетні та позабюджетні договори:

З використанням результатів виконаних по темі робіт на кафедрі видаються навчальні посібники, методичні вказівки, публікуються наукові статті, результати робіт доповідаються на всеукраїнських та міжнародних конференціях. До виконання робіт крім співробітників кафедри залучаться студенти кафедри.

Результати наукової роботи кафедри висвітлюються в «фахових» журналах, збірках та колективних монографіях, у зарубіжних виданнях, у тезах виступів на семінарах та конференціях.

Студенти кафедри активно приймають участь у науковій роботі за напрямами роботи кафедри.

Результати студентських робіт висвітлюються на студентських науково-технічних конференціях теплоенергетичного факультету та різних Всеукраїнських та міжнародних конференціях та друкуються у "фахових" журналах та збірках наукових робіт.

Результати роботи студентів кафедри АПЕПС в галузі інформаційних технологій, які містять елементи інновації, впроваджуються у відомствах та підприємствах України різних форм власності.

На протязі 2008 року було впроваджено та підтверджено відповідними актами 53 дипломні роботи студентів. Колективна робота студентів кафедри призначена для оцінювання потенціалу окремих областей України, була впроваджена в Національному агентстві екологічних інвестицій України.

Основні напрямки розвитку кафедри АПЕПС: