Вища освіта в Україні

Після закінчення школи більшість випускників мріють вступити до ВНЗ. Проте на перший погляд, система навчання має деякі складні для розуміння місця. У цій статті ми дамо відповідь на основні питання.

Що таке вища освіта?

Вища освіта — це рівень професійної освіти, який спрямований на підготовку фахівців в будь-якій науковій сфері на основі наявної середньої (повної) загальної або середньої професійної освіти.


Типи вищих навчальних закладів

Міністертсво освіти виділило чотири типи вищих навчальних закладів:

Рівні освіти

Термін отримання вищої освіти в Україні залежить від обраного рівня. У КПІ виділяють наступні освітньо-кваліфікаційні рівні:

На підставі виконання освітнього плану кожного рівня, студенту присуджується відповідний ступінь.

Академічні ступені

Бакалавр

Академічний ступінь, який студент вищого навчального закладу отримує після набуття і підтвердження основних знань за обраним напрямом підготовки (спеціальністю). Прийом в бакалаврат проводиться на конкурсній основі за результатами Зовнішнього Незалежного Оцінювання (ЗНО). Бакалавр після здачі спеціальних іспитів має право вступити на наступний щабель освіти і отримати ступінь магістра. Бакалаврат дає широкі можливості при працевлаштуванні завдяки базовим, основним знанням, необхідним для початку кар'єри. Тривалість навчання в бакалавраті — 4 роки для випускників звичайних 11-річних шкіл і, як правило, 3 роки для випускників професійних освітніх установ. Також бакалаврат розширює можливості подальшого навчання та працевлаштування за кордоном, так як ступінь бакалавра прийнята за міжнародною класифікацією і визнана у всьому світі.

Магістр

Частина системи вищої освіти, яка випускає фахівців з більш поглибленою спеціалізацією. Тривалість навчання становить два роки. Для вступу необхідно здати спеціальний кваліфікаційний іспит, який визначається ВНЗ. Відбір проходить на конкурсній основі. У магістратуру можуть вступати як бакалаври, так і фахівці. Причому зовсім не обов'язково, щоб це була одна і та ж освітня організація. Ступінь бакалавра можна отримати, закінчивши одну освітню організацію (наприклад, недержавну), а на магістратуру вступати в іншу (наприклад, в державну). Однак бакалаври, які не пройшли конкурс на бешкоштовне місце можуть отримати ступінь магістра тільки за контрактом. Після захисту магістерької роботи студент отримує ступінь Магістр. Він дає право на подальше навчання в аспірантурі. Студентам магістратури, так як і в бакалавраті, надається відстрочка від призову на військову службу.

Доктор філософії (PhD)

Вчений ступінь, що присуджується після складання кандидатського мінімуму (іспитів) і публічного захисту дисертації.

Наукові ступені бакалавра, магістра та доктора філософії (PhD) відповідають Європейській класифікації. Це полегшує академічну мобільність українських студентів і науковців.

Вища освіта в Україні та її форми

Українські вузи пропонують кілька варіантів навчання:

Очна форма навчання

Очна форма — найпопулярніший вид університетської освіти, усі заняття проходять вдень, при особистій присутності студентів в університеті. Студенти зобов’язані бути присутніми на лекціях та практичних заняттях згідно з розкладом. Студенти, які навчаються очно, отримують «бонуси» у вигляді стипендії, відстрочки від армії, гуртожитку, пільг на придбання проїзних квитків тощо. Якщо говорити про стипендії, то вона надається тільки очникам і може бути стандартною (виплачується за хорошу успішність), підвищеною (для відмінників) і соціальною (для студентів, які потребують соціальної підтримки).

Заочна форма навчання

Також існує заочна форма навчання — студенти відвідують курс вступних лекцій, після чого займаються вдома за спеціально розробленою програмою, потім приїжджають до університету здавати заліки та іспити. Заочне навчаня поділене на відокремлені етапи.
Етапи заочного навчання в Україні:

  1. Установча сесія. Студенти отримують базові знання та знайомляться з методологією самостійного освоєння навчальної інформації.
  2. Вивчення студентом-заочником навчального матеріалу, виконання індивідуальних завданнь і робіт.
  3. Визначення результатів навчання, що включає в себе перевірку індивідуальних завдань, захист курсових робіт, контрольні, заліки та іспити.

Дистанційна освіта

Набуває популярності дистанційне навчання. Навчання на відстані поєднує у собі дистанційну взаємодію з викладачем та самоосвіту. При цьому така освіта відображає практично всі властиві навчальному процесу компоненти. Окремо варто відзначити, що головним засобом дистанційного навчання є інформаційні технології. У повноцінний курс дистанційного навчання входить програма лекцій та навчальні матеріали, а також інтерактивно організований процес навчання. Програма дистанційної освіти націлена саме на повне залучення і занурення студентів в освітній процес і подальшу самоосвіту.

Змішане навчання

Змішане навчання (англ "blended learning) — це об'єднання традиційної очної форми з електронним навчанням. У ході якого використовуються комп'ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи тощо. Це в основному самостійна форма навчання, головним засобом якого є інформаційні технології. Повноцінний курс дистанційної освіти не тільки надає програму лекцій, відкриваючи студентам навчальні матеріали, а й організовує процес навчання таким чином, щоб студентам було доступно і цікаво. Програма дистанційної освіти націлена саме на повне залучення і занурення студентів в освітній процес і подальшу самоосвіту.

Навчальний процес при змішаному навчанні представляє собою послідовність фаз традиційного та електронного навчання, які чергуються в часі.

Обсяг знань, які студенти-очники отримують в стінах ВНЗ, завжди більше, ніж при очно-заочній та заочній формі навчання. Відвідування лекцій, лабораторних і практик роблять освітній процес більш комфортним та ефективним.

Вища освіта на кафедрі АПЕПС

Щороку складається рейтинг кращих ВНЗ України. За даними osvita.ua протягом дванадцяти років КПІ ім. І. Сікорського поділяє перше і друге місця з КНУ ім. Т. Шевченка. АПЕПС надає сучасну IT-освіту та є однією з провідних кафедр КПІ. Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями інженерія програмного забезпеченнята ком’ютерні науки.

Анна Шевчук, студент кафедри АПЕПС, ТЕФ