Комп'ютерні науки — 122

Спеціальність «Комп’ютерні науки — 122»

Освітня програма - Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем

В основу навчання ми закладаємо абстрактні ідеї, що тісно пов’язані з математичними знаннями. Ти поринеш у дослідження, будеш займатися розробкою і впровадженням нових обчислювальних технологій, які вирішуватимуть питання у різних сферах: в науці, техніці, бізнесі, комунікаціях, охороні здоров'я, і т. п. .  Розроблятимеш власне програмне забезпечення з нуля, незважаючи на твої початкові знання в розробці.

Комп’ютерні науки і інформаційні технології — це спеціальність, з якою ти отримаєш незліченні можливості для побудови успішної кар’єри в сфері ІТ. У тебе буде системний склад розуму, висока підготовка, як базова, так і професійна, завдяки чому ти зможеш адаптуватися для різних напрямків програмування, які включають в себе комп’ютерна інженерія.

Навчаючись на спеціальності "комп’ютерні науки" ти можеш вибирати із двох блоків вибіркових дисциплін: «Комп'ютерне геометричне моделювання процесів та систем», «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг процесів та систем».

«Комп'ютерне геометричне моделювання процесів та систем»

Тут ти опануєш комп’ютерні технології, які пов’язані зі сферою ІТ в автоматизації проектування та моделюванні об`єктів та систем в енергетиці. Студенти вивчають різноманітні аспекти в комп’ютерній графіці, технічному дизайні. Ми будуємо складні графічні об'єкти, використовуємо технічне креслення.

Ти пройдеш курси навчання по різноманітним навчальним дисциплінах:

 • у конструкторських системах автоматизованого проектування
 • у візуальному проектуванні в САПР
 • у моделюванні різноманітних систем
 • у візуалізації геометричної інформації
 • у системах реального часу

Наші випускники розробляють комп`ютерні системи, зокрема системи моделювання та проектування в теплоенергетиці.

«Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг процесів та систем»

Блок вибіркових дисциплін спрямований на підготовку фахівців майбутніх професій найближчого десятиліття, які будуть здатні проектувати і впроваджувати спеціалізовані інформаційно-аналітичні, програмно-технічні, інтелектуальні та геоінформаційні системи комп’ютерного еколого-економічного моніторингу для підтримки управлінських рішень на різних рівнях управління сталим розвитком країни, підприємства та бізнесу.
Студенти одержують поглибленні знання у об'єктно-орієнтованому аналізі та проектуванні складних розподілених програмних систем з використанням геоінформаційних засобів та використовують їх під час проектування систем моніторингу екологічного та економічного стану територіальних об’єднань.
Студенти вивчають наступні профільні дисципліни: «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Технології розробки програмного забезпечення», «Системи баз даних», «Геоінформаційні системи», «Графічне та геометричне моделювання», «Комп'ютерні технології в сучасній економіці», «Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування програмних систем», «Апаратно-програмні засоби збору та обробки моніторингової інформації», «Системи моніторингу стану мережі об’єктів у реальному часі», «Просторове моделювання в геоінформаційних системах», «Експертні системи» та «Системи штучного інтелекту».
Через високий попит на ринку праці  випускники працюють у комп'ютерних центрах, міжнародних екологічних і енергетичних організаціях, наукових і державних закладах різних напрямків, банках, підприємствах.

Чому потрібно вступати саме на кафедру АПЕПС в КПІ?

Диплом, який ти отримаєш на кафедрі АПЕПС — це краща рекомендація при  прийомі на роботу в найрізноманітніші ІТ компанії. Наші випускники працюють у сучасних компаніях, очолюють керуючі посади не тільки в Україні, а й за кордоном.

Основні дисципліни професійної підготовки, які вивчають студенти всіх спеціальностей кафедри:

 • архітектура комп'ютерів і комп'ютерна схемотехніка;
 • основи програмування і алгоритмічні мови (C);
 • системне програмування (ASSEMBLER, С) і операційні системи (LINUX, WINDOWS);
 • об'єктно-орієнтовані мови та середовища програмування (C++, .NET, JAVA);
 • організація баз даних і розподілених БД (MySQL, MS SQL SERVER, ORACLE) з використанням технологій ODBC, ADO, ADO.NET, JDBC, JPA, Hibernate;
 • комп'ютерні мережі —  локальні, корпоративні, глобальні;
 • засоби програмування мережевих застосувань (PHP, JavaScript (+Frameworks), REST, JSF, JMS, Spring MVC, ASP.NET);
 • засоби розподіленої обробки (COM/DCOM, CORBA, REMOTING, WCF, GRID, Web-Services);
 • графічне і геометричне моделювання (AUTOCAD, SOLIDWORKS, 3DMAX);
 • функціональне і логічне програмування (LISP, PROLOG) та системи штучного інтелекту;
 • методи і технології проектування інформаційних систем (моваUML, середовищеPower Designer);
 • геоінформаційні системи (MAPINFO, ArcGIS); WEB-сервіси, мультимедійні технологіїі WEB-дизайн.

Терміни навчання на освітні рівні бакалавр та магістр

Для здобуття освітнього рівня «бакалавр» потрібно пройти курс навчання тривалістю 3 роки 10 місяців.

Для здобуття освітнього рівня «магістр» потрібно пройти курс навчання тривалістю 1 рік 4 місяці (магістр професійний) або 1 рік 9 місяців (магістр науковий) додатково до навчання на рівень «бакалавр».

Форма навчання: денна, заочна

Вступай в КПІ на кафедру АПЕПС —  отримай можливість стати одним з кращих в ІТ!