122 — Комп'ютерні науки

Спеціальність «Комп’ютерні науки — 122»

Спеціалізація «Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів та систем»

В основу навчання ми закладаємо абстрактні ідеї, що тісно пов’язані з математичними знаннями. Ти поринеш у дослідження, будеш займатися розробкою і впровадженням нових обчислювальних технологій, які вирішуватимуть питання у різних сферах: в науці, техніці, бізнесі, комунікаціях, охороні здоров'я, і т. п. .  Розроблятимеш власне програмне забезпечення з нуля, незважаючи на твої початкові знання в розробці.

Комп’ютерні науки і інформаційні технології — це спеціальність, з якою ти отримаєш незліченні можливості для побудови успішної кар’єри в сфері ІТ. У тебе буде системний склад розуму, висока підготовка, завдяки чому ти зможеш адаптуватися для різних напрямків програмування, які включають в себе комп’ютерна інженерія.

Навчаючись на спеціальності "комп’ютерні науки" ти можеш вибирати із двох блоків вибіркових дисциплін: «Комп'ютерне геометричне моделювання процесів та систем», «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг процесів та систем».

«Комп'ютерне геометричне моделювання процесів та систем»

Тут ти опануєш комп’ютерні технології, які пов’язані зі сферою ІТ в автоматизуванні проектування та моделюванні різних об`єктів, систем в енергетиці. Студентами вивчаються різноманітні аспекти в комп’ютерній графіці, технічному дизайні. Ми будуємо складні графічні об'єкти, використовуємо технічне креслення.

Ти пройдеш курси навчання по різноманітним навчальним дисциплінах:

 • у конструкторських системах автоматизованого проектування
 • у візуальному проектуванні в САПР
 • у моделюванні різноманітних систем
 • у візуалізації геометричної інформації
 • у системах реального часу

Наші випускники розробляють комп`ютерні системи, зокрема системи моделювання та проектування в теплоенергетиці.

«Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг процесів та систем»

Блок вибіркових дисциплін спрямований на підготовку фахівців майбутніх професій найближчого десятиліття, які будуть здатні проектувати і впроваджувати спеціалізовані інформаційно-аналітичні, програмно-технічні, інтелектуальні та геоінформаційні системи комп’ютерного еколого-економічного моніторингу для підтримки управлінських рішень на різних рівнях управління сталим розвитком країни, підприємства та бізнесу.
Студенти одержують поглибленні знання у об'єктно-орієнтованому аналізі та проектуванні складних розподілених програмних систем з використанням геоінформаційних засобів та використовують їх під час проектування систем моніторингу екологічного та економічного стану територіальних об’єднань.
Студенти вивчають наступні профільні дисципліни: «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Технології розробки програмного забезпечення», «Системи баз даних», «Геоінформаційні системи», «Графічне та геометричне моделювання», «Комп'ютерні технології в сучасній економіці», «Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування програмних систем», «Апаратно-програмні засоби збору та обробки моніторингової інформації», «Системи моніторингу стану мережі об’єктів у реальному часі», «Просторове моделювання в геоінформаційних системах», «Експертні системи» та «Системи штучного інтелекту».
Через високий попит на ринку праці  випускники працюють у комп'ютерних центрах, міжнародних екологічних і енергетичних організаціях, наукових і державних закладах різних напрямків, банках, підприємствах.

Бали сертифікатів ЗНО, які потрібні для вступу

 • Українська мова та література —  100 балів і вище
 • Математика —  125 або 100 балів і вище
 • Англійська мова або фізика (на вибір абітурієнта) —  125 або 100 балів  і вище

Останні два сертифікати (математика і фізика(англійська мова)) можуть бути нижчі 125 балів, але за умови, що інші сертифікати мають оцінку не менше 125 балів.

Чому потрібно вступати саме на кафедру АПЕПС в КПІ?

Після закінчення курсу навчання на кафедрі АПЕПС ти отримаєш диплом, який замінить найкращі рекомендації потрібні при прийомі на роботу в сфері ІТ комп’ютерних наук. Ти зможеш працювати  у сучасних компаніях, очолювати керуючі посади, як в Києві, Україні, так і за кордоном.

Основні дисципліни професійної підготовки, які вивчають студенти всіх спеціальностей кафедри:

 • архітектура комп'ютерів і комп'ютерна схемотехніка;
 • основи програмування і алгоритмічні мови (C);
 • системне програмування (ASSEMBLER, С) і операційні системи (LINUX, WINDOWS);
 • об'єктно-орієнтовані мови та середовища програмування (C++, .NET, JAVA);
 • організація баз даних і розподілених БД (MySQL, MS SQL SERVER, ORACLE) з використанням технологій ODBC, ADO, ADO.NET, JDBC, JPA, Hibernate;
 • комп'ютерні мережі —  локальні, корпоративні, глобальні;
 • засоби програмування мережевих застосувань (PHP, JavaScript (+Frameworks), REST, JSF, JMS, Spring MVC, ASP.NET);
 • засоби розподіленої обробки (COM/DCOM, CORBA, REMOTING, WCF, GRID, Web-Services);
 • графічне і геометричне моделювання (AUTOCAD, SOLIDWORKS, 3DMAX);
 • функціональне і логічне програмування (LISP, PROLOG) та системи штучного інтелекту;
 • методи і технології проектування інформаційних систем (моваUML, середовищеPower Designer);
 • геоінформаційні системи (MAPINFO, ArcGIS); WEB-сервіси, мультимедійні технологіїі WEB-дизайн.

Терміни навчання на освітні рівні бакалавр та магістр

Щоб отримати диплом «бакалавра», тобі потрібно пройти курс навчання протягом 4 років.

Щоб отримати диплом «магістр», тобі потрібно пройти курс навчання протягом 5 років 5 місяців (включаючи навчання на рівень «бакалавр»).

Вступай в КПІ на кафедру АПЕПС —  отримай можливість стати одним з кращих в ІТ!

Диплом кафедри АПЕПС – це найкраща рекомендація до прийому на роботу в комерційні, наукові, промислові організації України та інших держав. Випускники кафедри досягають високих успіхів у різних галузях науки і виробництва, очолюють відомі ІТ-компанії як в Україні, так і за кордоном.

Основні дисципліни професійної підготовки, які вивчають студенти всіх спеціальностей кафедри: архітектура комп'ютерів і комп'ютерна схемотехніка; основи програмування і алгоритмічні мови (C); системне програмування (ASSEMBLER, С) і операційні системи (LINUX, WINDOWS); об'єктно-орієнтовані мови та середовища програмування (C++, .NET, JAVA); організація баз даних і розподілених БД (MySQL, MS SQL SERVER, ORACLE) з використанням технологій ODBC, ADO, ADO.NET, JDBC, JPA, Hibernate; комп'ютерні мережі - локальні, корпоративні, глобальні; засоби програмування мережевих застосувань (PHP, JavaScript (+Frameworks), REST, JSF, JMS, Spring MVC, ASP.NET); засоби розподіленої обробки (COM/DCOM, CORBA, REMOTING, WCF, GRID, Web-Services); графічне і геометричне моделювання (AUTOCAD, SOLIDWORKS, 3DMAX); функціональне і логічне програмування (LISP, PROLOG) та системи штучного інтелекту; методи і технології проектування інформаційних систем (мова UML, середовище Power Designer); геоінформаційні системи (MAPINFO, ArcGIS); WEB-сервіси, мультимедійні технології і WEB-дизайн.

Отриманні знання дозволяють випускникам кафедри займатись цікавою діяльністю, реалізувати свої творчі здібності та займати висооплачувані посади у сфері інформаційних технологій.

Термін навчання: «Бакалавр» - 4 роки, «Магістр» - 5 років 5 місяців або 6 років.