122 — Комп'ютерні науки

Спеціальність «Комп'ютерні науки»

Цікавишся інформаційними технологіями та програмуванням? Хочеш дізнатись, як розвиваються новітні технології та створювати власні? Мрієш розібратись, як саме прогнозується розвиток науки та техніки? «Комп’ютерні науки» — це спеціальність саме для тебе.

Основа спеціальності — абстрактні ідеї, які базуються на використанні фундаментальних математичних знань. Ти навчишся проводити дослідження, розробку й впровадження новітніх обчислювальних алгоритмів і процедур з метою вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру науки, техніки, бізнесу, комунікацій, охорони здоров'я тощо, розробляти алгоритмічне, програмне забезпечення та програмно-апаратні системи. 

Спеціальність «Комп’ютерні науки і інформаційні технології» надає величезні можливості для успішної кар'єри — системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях інформаційних технологій.

Наші випускники працюють аналітиками комп`ютерних систем, програмістами, керівниками проектів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, проектують і реалізовують складні інформаційні системи і технології.

Сертифікати ЗНО

Українська мова та література – не менше 100 балів

Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів

Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

Спеціалізація «Комп'ютерне геометричне моделювання процесів та систем»

Шифр груп – ТР

Особлива увага приділяється засвоєнню спеціальних знань у сфері розробки та використання інформаційних технологій автоматизованого проектування та моделювання технічних об`єктів і систем в енергетичній галузі. Студенти вивчають спеціальні дисципліни з комп'ютерної графіки та технічного дизайну. Розглядаються теоретичні питання та практичні навички щодо побудови складних графічних об'єктів та формування технічних креслень на базі комп'ютерного моделювання поверхонь.
 
Основні дисципліні професійної підготовки: «Конструкторські системи автоматизованого проектування», «Візуальне проектування в САПР», «Моделювання систем», «Візуалізація геометричної інформації», «Системи реального часу». Випускники спеціальності володіють необхідними знаннями та уміннями з розробки будь-яких комп`ютерних систем, зокрема систем моделювання та проектування теплоенергетичних процесів і об'єктів.

Спеціалізація «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг процесів та систем»

Шифр груп – ТМ

Спеціалізація спрямована на підготовку фахівців майбутніх професій найближчого десятиліття. Випускники цієї спеціальності будуть здатні проектувати і впроваджувати спеціалізовані інформаційно-аналітичні, програмно-технічні, інтелектуальні та геоінформаційні системи комп’ютерного еколого-економічного моніторингу для підтримки управлінських рішень на різних рівнях управління сталим розвитком країни, підприємства та бізнесу.

Студенти одержують поглибленні знання у об'єктно-орієнтованому аналізі та проектуванні складних розподілених програмних систем з використанням геоінформаційних засобів та використовують їх під час проектування систем моніторингу екологічного та економічного стану територіальних об’єднань.

Студенти вивчають наступні профільні дисципліни: «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Технології розробки програмного забезпечення», «Системи баз даних», «Геоінформаційні системи», «Графічне та геометричне моделювання», «Комп'ютерні технології в сучасній економіці», «Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування програмних систем», «Апаратно-програмні засоби збору та обробки моніторингової інформації», «Системи моніторингу стану мережі об’єктів у реальному часі», «Просторове моделювання в геоінформаційних системах», «Експертні системи» та «Системи штучного інтелекту».

Через високий попит на ринку праці  випускники працюють у комп'ютерних центрах, міжнародних екологічних і енергетичних організаціях, наукових і державних закладах різних напрямків, банках, підприємствах.

 

Диплом кафедри АПЕПС – це найкраща рекомендація до прийому на роботу в комерційні, наукові, промислові організації України та інших держав. Випускники кафедри досягають високих успіхів у різних галузях науки і виробництва, очолюють відомі ІТ-компанії як в Україні, так і за кордоном.

Основні дисципліни професійної підготовки, які вивчають студенти всіх спеціальностей кафедри: архітектура комп'ютерів і комп'ютерна схемотехніка; основи програмування і алгоритмічні мови (C); системне програмування (ASSEMBLER, С) і операційні системи (LINUX, WINDOWS); об'єктно-орієнтовані мови та середовища програмування (C++, .NET, JAVA); організація баз даних і розподілених БД (MySQL, MS SQL SERVER, ORACLE) з використанням технологій ODBC, ADO, ADO.NET, JDBC, JPA, Hibernate; комп'ютерні мережі - локальні, корпоративні, глобальні; засоби програмування мережевих застосувань (PHP, JavaScript (+Frameworks), REST, JSF, JMS, Spring MVC, ASP.NET); засоби розподіленої обробки (COM/DCOM, CORBA, REMOTING, WCF, GRID, Web-Services); графічне і геометричне моделювання (AUTOCAD, SOLIDWORKS, 3DMAX); функціональне і логічне програмування (LISP, PROLOG) та системи штучного інтелекту; методи і технології проектування інформаційних систем (мова UML, середовище Power Designer); геоінформаційні системи (MAPINFO, ArcGIS); WEB-сервіси, мультимедійні технології і WEB-дизайн.

Отриманні знання дозволяють випускникам кафедри займатись цікавою діяльністю, реалізувати свої творчі здібності та займати висооплачувані посади у сфері інформаційних технологій.

Термін навчання: «Бакалавр» - 4 роки, «Магістр» - 5 років 5 місяців або 6 років.