121 — Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Прагнеш розробляти програмні продукти та мобільні додатки? Мариш програмуванням? Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» саме для тебе! Ти будеш вивчати сучасні методології та інструментарій проектування та розроблення програмного забезпечення інформаційних управляючих систем; математичні основи програмування; алгоритми та структури даних; об’єктно-орієнтоване, декларативне, системне, паралельне програмування, програмування на платформі .NET, web-програмування та web-дизайн; технології моделювання програмного забезпечення; системи керування базами даних; операційні системи; основи організації комп’ютерних мереж; технології захисту інформації, технології обробки графічної, текстової та мультимедійної інформації, методи оптимізації та прийняття проектних рішень, методи розробки та впровадження систем штучного інтелекту. 

Випускники працюють інженерами-програмістами, менеджерами програмних проектів в індустрії розробки програмних систем, замовного програмування і програмного аутсорсингу для фінансового, виробничого, телекомукаційного секторів економіки, освіти, охорони здоров’я, індустрії розваг, підприємств торгівлі, урядових закладів та оборонної промисловості.

Сертифікати ЗНО

Українська мова та література – не менше 100 балів

Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів

Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

Спеціалізація «Програмне забезпечення 
web-технологій та мобільних пристроїв»

Шифр груп — ТІ

Поява планшетних комп’ютерів спричинила великий попит на програмне забезпечення для мобільних пристроїв та web-додатків. Ми готуємо фахівців з розробки програмного забезпечення як серверної, так і клієнтської частини web-додатків, а також гібридних та нативних додатків для мобільних пристроїв. Студенти опановують основи програмування, конструювання та використання реляційних і постреляційних баз даних у web-додатках, сучасні засоби розробки та тестування web і мобільних додатків. Окрім того, вивчаються питання управління процесом створення програмних продуктів, забезпечення їх якості та організації командної роботи колективу програмістів.

Метою спеціальності є підготовка спеціалістів здатних вирішувати питання пов`язані з використанням ефективних системних методів створення високоякісного програмного забезпечення. Особлива увага приділяється проектуванню, аналізу, оцінці та еволюції програмного забезпечення. Студенти вивчають наступні профільні дисципліни: «Постреляційні бази даних», «веб-програмування та веб-технології», «Паралельні обчислення та GRID-технології», «Системи реального часу». Особлива увага приділяється технологіям на основі платформи Java EE. Крім того у поле зору даної спеціальності потрапляють питання управління процесом створення програмних продуктів, забезпечення їх якості та організації командної роботи колективу програмістів. Випускники працюють як фахівці з розробки архітектури програмного забезпечення.

Спеціалізація «Програмне забезпечення розподілених систем»

Шифр груп — ТВ

Студенти вивчають паралельні обчислення, об’єднаних в мережу комп’ютерів, грід-технології, хмарні обчислення, основи моделювання систем з нечіткими алгоритмами поведінки, формування і використання баз даних та знань, експлуатацію та програмування складних комп`ютерних мереж, розробки систем штучного інтелекту та отримують фундаментальні знання з програмування, математичного моделювання, новітніх інформаційних технологій. Особлива увага приділяється технологіям на основі платформи .NET. Після закінчення навчання випускники можуть працювати в комп`ютерних центрах, в наукових закладах різних напрямів, банках та інших фінансових та ІТ-структурах провідними спеціалістами з розробки та використання інформаційних технологій та систем.

За час навчання студенти отримують фундаментальні знання з програмування, математичного моделювання, новітніх інформаційних технологій. Вивчають основи розробки систем штучного інтелекту, моделювання систем з нечіткими алгоритмами поведінки, формування і використання баз даних та знань, експлуатацію та програмування складних комп`ютерних мереж. Студенти вивчають наступні профільні дисципліни: «Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень», «Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування програмних систем», «Паралельні обчислення та GRID-технології», «Проектування систем з розподіленими базами даних», «Основи розробки трансляторів». Особлива увага приділяється технологіям на основі платформи .NET. Після закінчення навчання випускники можуть працювати в комп`ютерних центрах, в наукових закладах різних напрямків, банках та інших фінансових та ІТ структурах провідними спеціалістами з розробки та використання інформаційних технологій та систем.

Диплом кафедри АПЕПС – це найкраща рекомендація до прийому на роботу в комерційні, наукові, промислові організації України та інших держав. Випускники кафедри досягають високих успіхів у різних галузях науки і виробництва, очолюють відомі ІТ-компанії як в Україні, так і за кордоном.

Основні дисципліни професійної підготовки, які вивчають студенти всіх спеціальностей кафедри: архітектура комп'ютерів і комп'ютерна схемотехніка; основи програмування і алгоритмічні мови (C); системне програмування (ASSEMBLER, С) і операційні системи (LINUX, WINDOWS); об'єктно-орієнтовані мови та середовища програмування (C++, .NET, JAVA); організація баз даних і розподілених БД (MySQL, MS SQL SERVER, ORACLE) з використанням технологій ODBC, ADO, ADO.NET, JDBC, JPA, Hibernate; комп'ютерні мережі - локальні, корпоративні, глобальні; засоби програмування мережевих застосувань (PHP, JavaScript (+Frameworks), REST, JSF, JMS, Spring MVC, ASP.NET); засоби розподіленої обробки (COM/DCOM, CORBA, REMOTING, WCF, GRID, Web-Services); графічне і геометричне моделювання (AUTOCAD, SOLIDWORKS, 3DMAX); функціональне і логічне програмування (LISP, PROLOG) та системи штучного інтелекту; методи і технології проектування інформаційних систем (мова UML, середовище Power Designer); геоінформаційні системи (MAPINFO, ArcGIS); WEB-сервіси, мультимедійні технології і WEB-дизайн.

Отриманні знання дозволяють випускникам кафедри займатись цікавою діяльністю, реалізувати свої творчі здібності та займати висооплачувані посади у сфері інформаційних технологій.

Термін навчання: «Бакалавр» - 4 роки, «Магістр» - 5 років 5 місяців або 6 років.