121 — Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Прагнеш розробляти програмні продукти та мобільні додатки? Мариш програмуванням? Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» саме для тебе! Ти будеш вивчати сучасні методології та інструментарій проектування та розроблення програмного забезпечення інформаційних управляючих систем; математичні основи програмування; алгоритми та структури даних; об’єктно-орієнтоване, декларативне, системне, паралельне програмування, програмування на платформі .NET, web-програмування та web-дизайн; технології моделювання програмного забезпечення; системи керування базами даних; операційні системи; основи організації комп’ютерних мереж; технології захисту інформації, технології обробки графічної, текстової та мультимедійної інформації, методи оптимізації та прийняття проектних рішень, методи розробки та впровадження систем штучного інтелекту. 

Випускники працюють інженерами-програмістами, менеджерами програмних проектів в індустрії розробки програмних систем, замовного програмування і програмного аутсорсингу для фінансового, виробничого, телекомукаційного секторів економіки, освіти, охорони здоров’я, індустрії розваг, підприємств торгівлі, урядових закладів та оборонної промисловості.

Сертифікати ЗНО

Українська мова та література – не менше 100 балів

Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів

Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

Спеціалізація «Програмне забезпечення кібер-енергетичних систем»

Шифр груп — ТІ

Сьогодні майже все, що нас оточує та використовує енергію, має свою систему управління – від самих простих побутових пристроїв, до складних систем керування технологічними процесами на виробництві. І з кожним днем такі системи стають все більш розумними та орієнтованими на звичайних користувачів.
Колись все це було лише мрією, а тепер – розвивається все швидше, дозволяючи втілити будь-які сміливі рішення.Метою спеціальності є підготовка спеціалістів здатних вирішувати питання пов`язані з використанням ефективних системних методів створення високоякісного програмного забезпечення. Особлива увага приділяється проектуванню, аналізу, оцінці та еволюції програмного забезпечення. Студенти вивчають наступні профільні дисципліни: «Постреляційні бази даних», «веб-програмування та веб-технології», «Паралельні обчислення та GRID-технології», «Системи реального часу». Особлива увага приділяється технологіям на основі платформи Java EE. Крім того у поле зору даної спеціальності потрапляють питання управління процесом створення програмних продуктів, забезпечення їх якості та організації командної роботи колективу програмістів. Випускники працюють як фахівці з розробки архітектури програмного забезпечення.
 
Сучасні інтелектуальні системи здатні творити дива: наприклад, розумний будинок створює настрій та затишок, а при потребі – самостійно вирішує, як поліпшити життя своєму власнику. На рівні міста – це комфортне та зручне міське середовище; в промисловості – це гнучка та ефективна виробнича система.
Наразі розробка таких комплексів викликає особливий інтерес для всіх сфер діяльності людини: починаючи з персональних смарт-асистентів, побутової техніки і закінчуючи системами моніторингу та управління в промисловості та інших галузях.
Зараз наша мета – виростити нову, унікальну генерацію спеціалістів, що зможуть застосувати свої знання і навички у сфері впровадження інноваційних інформаційних технологій.
 
Освітня програма за новою спеціалізацією орієнтована на підготовку фахівців високого рівня у таких сферах:
розробка новітніх систем управління складними енергетичними комплексами;
розвиток нових технологій при розробці та впровадженні інтелектуальних систем;
розв’язання задач з підвищення ефективності будь-яких систем за допомогою технологій штучного інтелекту;
 
Тут студенти досліджують особливості технологій інтелектуального аналізу даних, використовують засоби підтримки паралельних обчислень та створюють адаптивні розподілені системи реального часу. 
Також тут вивчають паралельне та багатоядерне програмування для керування електронними пристроями, GRID та хмарні технології, методи машинного навчання, екосистему мов C/С++ стандарту POSIX.
В програмі спеціалізації також враховано розвиток веб-середовища: ми пропонуємо вивчати програмування інтелектуальних web-додатків, платформи .NET та JAVA.
 
З боку фізико-математичних наук, тут присутнє моделювання біо-систем, вивчення математичного апарату для побудови їх динамічних моделей та фізико-технічні основи новітніх енерготехнологій.
Особлива увага приділяється вивченню нової парадигми у програмуванні – агенто-орієнтованому програмуванню, в основі якого є застосування множини автономних взаємодіючих інтелектуальних агентів.
Наші випускники будуть працювати у сфері управління бізнес процесами та технологічними системами.

Спеціалізація «Програмне забезпечення 
розподілених систем та Web-технологій»

Шифр груп — ТВ

З розвитком локальних та глобальних мереж продовжується тенденція збільшення попиту на розподілені програмні системи, функції яких виконуються на кількох обчислювальних вузлах, дані яких зберігаються в різних сховищах мережі. При чому переважна більшість програм навіть для внутрішнього користування компаній мають web-інтерфейс і розміщуються, відповідно, у глобальній web-мережі. Саме розробників таких програмних комплексів готують за даною спеціалізацією. Приділяється увага як базовим дисциплінам з програмування, моделювання складних систем, формування і використання баз даних та знань, розробки трансляторів, математичного моделювання, управління IT-проектами, так і більш специфічним, притаманним саме цій спеціалізації: паралельним обчисленням, GRID та хмарним технологіям, постреляційним базам даних, комп’ютерній графіці, системам штучного інтелекту, дисциплінам з розробки серверної та клієнтської частини web-додатків, створенню мобільних клієнтів web-систем.

В ході навчання на перших курсах студенти опановують основи технологій розробки мовою С++, а також на платформах .NET та JAVA, що дозволяє їм обрати профільну технологію для використання на старших курсах та в подальшій кар’єрі. Випускники працюють як фахівці з розробки, підтримки та тестування програмного забезпечення різноманітних розподілених та web-систем, на кшталт, фінансових та аналітичних систем, бірж, систем управління клієнтами та ресурсами, мережевих ігор тощо.

Диплом кафедри АПЕПС – це найкраща рекомендація до прийому на роботу в комерційні, наукові, промислові організації України та інших держав. Випускники кафедри досягають високих успіхів у різних галузях науки і виробництва, очолюють відомі ІТ-компанії як в Україні, так і за кордоном.

Основні дисципліни професійної підготовки, які вивчають студенти всіх спеціальностей кафедри: архітектура комп'ютерів і комп'ютерна схемотехніка; основи програмування і алгоритмічні мови (C); системне програмування (ASSEMBLER, С) і операційні системи (LINUX, WINDOWS); об'єктно-орієнтовані мови та середовища програмування (C++, .NET, JAVA); організація баз даних і розподілених БД (MySQL, MS SQL SERVER, ORACLE) з використанням технологій ODBC, ADO, ADO.NET, JDBC, JPA, Hibernate; комп'ютерні мережі - локальні, корпоративні, глобальні; засоби програмування мережевих застосувань (PHP, JavaScript (+Frameworks), REST, JSF, JMS, Spring MVC, ASP.NET); засоби розподіленої обробки (COM/DCOM, CORBA, REMOTING, WCF, GRID, Web-Services); графічне і геометричне моделювання (AUTOCAD, SOLIDWORKS, 3DMAX); функціональне і логічне програмування (LISP, PROLOG) та системи штучного інтелекту; методи і технології проектування інформаційних систем (мова UML, середовище Power Designer); геоінформаційні системи (MAPINFO, ArcGIS); WEB-сервіси, мультимедійні технології і WEB-дизайн.

Отриманні знання дозволяють випускникам кафедри займатись цікавою діяльністю, реалізувати свої творчі здібності та займати висооплачувані посади у сфері інформаційних технологій.

Термін навчання: «Бакалавр» - 4 роки, «Магістр» - 5 років 5 місяців або 6 років.