Напрямки досліджень

Діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань

Розробка зразків медичної техніки та засобів обробки інформації

Спільними зусиллями фахівців Київського інституту фізіології НАН України, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та кафедри АПЕПС розроблено апарат гіпоксичної стимуляції організму "Гіпотрон", призначений для активації системи імунного та антиоксидантного захисту організму.

Співробітниками кафедри розроблено конструкцію апарата "Гіпотрон" та програмне забезпечення, котре дозволяє зберігати інформацію та відтворювати її у вигляді таблиць, діаграм і графіків.

На базі інституту геронтології АМНУ та кафедри терапії Національного медичного університету України ім. О.О. Богомольця створено центри гіпокситерапії, де проводяться клінічні дослідження методу інтервальної індивідуально дозованої нормобаричної гіпоксії. Даний метод підвищує стійкість людини до іонізуючого випромінювання, фізичних та розумових навантажень, інфекційних захворювань, ішемічних ушкоджень мозку та міокарда.

Співробітниками кафедри АПЕПС разом з медиками розроблено метод визначення адаптаційної здатності організму в умовах антропогенно зміненого середовища. Проводяться роботи по застосуванню нової елементної бази в конструкції апарата та впровадженні його в медичних закладах України.

Виконавець: ст. викл. Шульженко О.Ф.