Коваль Олександр Васильович

Шульженко Олег Феодосійович

Шульженко Олег Феодосійович, старший викладач.

У 1971 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю технологія електрохімічних виробництв та отримав кваліфікацію інженер хімік-технолог.

Викладає: екологія, екологія енерговиробництва.

Профіль LinkedIn

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Шульженко О.Ф., Денисенко Г.Т., Гаркава К.Г., Сахарчук І.І. Спосіб діагностики адаптаційної здатності організму людини. Патент на корисну модель №29442. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10 січня 2008 року.
  2. Шульженко О.Ф. Вплив радіаційного забруднення території України на популяцію молоді. Науковий вісник НГУ. – Дніпропетровськ. - 2008. - №5 . – С. 74-77.
  3. Шульженко О.Ф., Дуган О.М., Гаркава К.Г., Брюзгіна Т.С. Вплив нормобаричної гіпоксії на жирнокислотний склад мембран еритроцитів та плазми крові при хронічних обструктивних бронхітах. Науковий вісник НАУ.- Київ .- 2008. - №125. – С.161-167.
  4. Шульженко О.Ф., Сліпченко В.Г. Пристрій для дихання гіпоксично-гіперкапнічними газовими сумішами. патент №57668 Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.03.2011 року.
  5.  Шульженко О.Ф., Денисенко Г.Т. Клініко-фізіологічні аспекти адаптогенної дії нормобаричної гіпоксії при хронічних обструктивних захворювань легень та бронхіальній астмі. Гіпоксія як метод підвищення адаптаційної здатності організму людини: монографія за заг. ред. Сліпченка В.Г., Коркушка О.В. – К.: НТУУ «КПІ», 2011._С 180-201.