Науково-практичний конференція (семінар) з міжнародною участю ім. проф. І.В. Недіна «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення

 


«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
ІІ науково-практичний семінар з міжнародною участю (Недінські читання)
21-22 жовтня 2010 року, м. Київ

Учасники конференції:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Інститут економіки та прогнозування НАН України
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України
Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську
Інститут систем енергетики ім. Л.А.Мелентьєва СО РАН
Нижньогородський державний технічний університет
Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет (Міжнародна вища школа управління)
Національний університет «Львівська політехніка»
Тернопільський національний економічний університет
Сумський державний університет
 
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ науково-практичного семінару з міжнародною участю “Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення" , який відбудеться 21-22 жовтня 2010 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (м.Київ) Для участі в роботі семінару необхідно до 31 серпня 2010 року надіслати заявку на участь (зразок додається), текст доповіді (в електронному варіанті) та копію квитанції про сплату організаційного внеску. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ СЕМІНАРУ:

  Економічна безпека – важлива передумова досягнення сталого розвитку
  Основні складові економічної безпеки держави, аналіз їх стану
  Теоретико-методологічні основи дослідження економічної безпеки на різних рівнях ієрархії управління;
  Енергетика в системі забезпечення економічної безпеки
  Науково-технологічні аспекти забезпечення економічної безпеки
  Організаційно-управлінські, інституційні та інформаційні умови забезпечення економічної безпеки держави

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Згуровський М.З., академік НАНУ, ректор НТУУ «КПІ»
Якименко Ю.І., чл.-кор. НАНУ, перший проректор НТУУ «КПІ»
Ільченко М.Ю., чл.-кор. НАНУ, проректор НТУУ «КПІ» з наукової роботи
Варламов Г.Б., професор, проректор НТУУ «КПІ» з науково-педагогічної роботи
Воропай М.І., чл.-кор. РАН, професор, заслужений діяч науки РФ, директор Інституту систем енергетики ім. Л.А.Мелентьєва СВ РАН (м. Іркутськ, Росія)
Колибаба В.І., чл.-кор. РАН, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки й організації підприємства Іванівського державного енергетичного університету (Росія)
Л.А.Мелентьєва СВ РАН (м. Іркутськ, Росія)
Мунтіян В.І., чл.-кор. НАН України, д.е.н., професор, заступник міністра економки України
Крикавський Є.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та логістики Національного університету «Львівська політехніка»
Окороков В.Р., д.е.н., професор, директор Міжнародної вищої школи управління (м. Санкт-Петербург, Росія)
Папков Б.В., д.т.н., професор, Нижньогородський державний технічний університет ім. Р.Е.Алексєєва (Росія)
Письменний Є.М., д.т.н., професор, декан тепло-енергетичного факультету НТУУ «КПІ»
Сухоруков А.І., д.е.н, професор, заслужений економіст України, завідувач відділу економічної безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України
Точилін В.О., д.е.н., професор, завідувач відділом секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інституту економіки та прогнозування НАН України
Теліженко О.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри управління Сумського державного університету
Хлобистов Є.В., д.е.н., професор, завідувач відділу сталого розвитку та екологічної безпеки Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України
Бараннік В.О., к.е.н., с.н.с. Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську
Бридун Є.В., к.е.н., доцент, голова правління страхової компанії «Еталон»
Лір В.Е., к.е.н., пр.н.с. Інституту економіки та прогнозування НАН України
Мартинюк В.П., к.е.н., докторант кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету
Письменна У.Є., к.е.н., н.с. Інституту економіки та прогнозування НАН України

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Дергачова В.В., д.е.н., професор кафедри міжнародно економіки НТУУ "КПІ "
Караєва Н.В., к.е.н., доцент кафедри АПЕПС НТУУ «КПІ»
Гусєва І.І., аспірант кафедри АПЕПС НТУУ «КПІ»
Сегеда І.В., старший викладач кафедри АПЕПС НТУУ «КПІ»

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ


Обсяг доповіді не повинен перевищувати 6 повних машинописних сторінки (А4) з таблицями та рисунками. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Гарнітура Times New Roman, кегель – 12, інтервал –1,5. Усі поля – 20 мм. Назву доповіді друкувати великими літерами, вирівнювання по центру. Праворуч під назвою доповіді – ініціали та прізвище автора, наукова ступінь, вчене звання, повна назва організації. Список літератури (згідно держстандарту) - через 1 рядок після основного тексту, 10 кегель. Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. Збірник праць буде видано до початку конференції.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК


Організаційний внесок для часткового покриття витрат (підготовку конференції та її робочих матеріалів, публікація збірника праць, кава-брейк та проведення культурної програми) складає 200 грн., за заочну участь у конференції – 150 грн. Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються за рахунок учасників.

Реквізити для перерахування організаційного внеску:

Перерахування організаційного внеску (в гривнях):
 
Заявку, тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску просимо надіслати до 31 серпня 2010 року на електронну адресу: nedin_seminar@mail.ru