Економічна безпека держави

Звіт про конференцію «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення» – 2011

Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення

(Недінські читання) 

21-22 жовтня відбулися засідання III науково-практичного семінару з міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення» (Недінські читання) в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут». До переліку організаторів заходу увійшли: НТУУ «КПІ», Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську, Інститут систем енергетики ім. Л.А. Мелентьєва СО РАН (м. Іркутськ, Росія), Нижньогородський державний технічний університет (Росія), Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Тернопільський національний економічний університет, Сумський державний університет, Страхова компанія «Еталон» (м. Київ).

Із вступним словом виступив декан теплоенергетичного факультету д.т.н., професор Письменний Є. М. Вітаючи зібрання, декан факультету зазначив, що в сучасному світі безперечно важливими є питання забезпечення економічної безпеки держави, створення необхідних передумов для досягнення високого рівня усіх її складових та важливості наукових досліджень за відповідною тематикою.

Наукове зібрання привітали зокрема член-кореспондент РАН, д.т.н, професор, директор Інституту систем енергетики ім. Мелентьєва СВ РАН Воропай М.І., радник дирекції Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, д.е.н., професор, заслужений економіст України Сухоруков А.І., д.е.н., с.н.с. Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України Харазішвілі Ю.М., д.е.н., професор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» Хлобистов Є.В., професор Інституту енергетики Рижського технічного університету, доктор інженерних наук Махнітко А.Ю.

На семінарі були розглянуті та обговорені питання, які стосуються: забезпечення економічної безпеки в умовах подолання наслідків глобальної фінансово-економічної кризи; забезпечення сталого розвитку та протидії глобальним кліматичним змінам; проблем енергетики в системі забезпечення економічної безпеки та сталого розвитку. На секціях було розглянуто понад 60 доповідей.

Матеріали семінару (всього 77 доповідей) були надруковані у збірнику праць: Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення та за результатами роботи семінару підготовлені аналітичні матеріали щодо стану забезпечення економічної безпеки держави, а також розроблено рекомендації урядовим організаціям України щодо шляхів вирішення існуючих проблем у цій сфері.

Декан теплоенергетичного факультету, д.т.н., професор Письменний Є. М.

 

Член-кореспондент РАН, д.т.н, професор, директор Інституту систем енергетики ім. Мелентьєва СВ РАН Воропай М.І.

 

Радник дирекції Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, д.е.н., професор, заслужений економіст України Сухоруков А.І.

 

Д.е.н., професор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» Хлобистов Є.В.

 

Професор Інституту енергетики Рижського технічного університету, доктор інженерних наук Махнітко А.Ю.

 

Учасники III науково-практичного семінару з міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення» (Недінські читання)