Економічна безпека держави

Контакти

Адреса і телефон оргкомітету семінару:

Національний технічний університет України «КПІ»

Кафедра автоматизованого проектування енергетичних процесів та систем:

м. Київ, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.500; тел.: +38 (044) 406-81-00
Гусєва Ірина Ігорівна, тел.: +38 (067) 470-60-20