Напрямки досліджень

Новітні ресурсозберігаючі технології в енергетиці та промисловості

Національна централізована система обліку споживання енергоресурсів

Економія енергоресурсів неможлива без обліку їх споживання кінцевим користувачем. Спільна розробка кафедри АПЕПС та державного НВП "ЕЛЕКТРОНМАШ" Автоматизована Система централізованого Обліку Енергоресурсів (АСОЕР) призначена для вирішення проблеми оперативного контролю за енергоспоживанням в масштабі окремого будинку чи держави в цілому.

Система АСОЕР дозволяє виконувати наступні функції:

  • оперативне виявлення втрат в мережах постачання;
  • стеження за якісними характеристиками енергоресурсу;
  • автоматичне формування звітів.

 


Виконавець: к.т.н., доц. Щербашин Ю.Д.

Енергетичний аудит

На кафедрі ведуться роботи щодо проведення енергетичного аудиту та створення систем енергоменеджменту. На основі цих робіт було розроблено близько 40 державних та галузевих стандартів.

Задачі, що вирішуються:

Виконавець: к.т.н., доц. Мамалига В.М.