Навчальний план спеціальності «Комп’ютерні науки»

Дисципліна Кредитів Семестр
1 Математичний аналіз 10 1-2
2 Аналітична геометрія та лінійна алгебра 4 1
3 Дискретна математика 6 1
4 Україна в контексті історичного розвитку Європи 2 1
5 Культура мови та ділове мовлення 2 2
6 Іноземна мова. Вступ до загально технічної іноземної мови  3 1-2
7 Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів  6 2
8 Фізика 6 2
9 Алгоритмізація та програмування  5 1
10 Операційні системи  4 2
11 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів  5.5 1
12 Програмування алгоритмічних структур  4.5 2
13 Програмування складних алгоритмів  3 2