Перспективна тематика дисертаційних досліджень

ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМАТИКА

ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЧЕТВЕРТОГО (НАУКОВОГО) ТА ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ В ДОКТОРАНТУРІ, АСПІРАНТУРІ КАФЕДРИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ

Підготовка докторів наук

за спеціальністю 122– комп’ютерні науки та інформаційні технології

 

Підготовка докторів філософії

за спеціальністю 121 – інженерія програмного забезпечення