About us

Обговорення освітніх програм 2022-2023

Запрошуємо вас до обговорення освітніх програм:
Кафедральні Ф-каталоги вибіркових освітніх компонентів циклу професійної підготовки освітньо-професійних програм на 2022/2023 н.р.:
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КІБЕР-ФІЗИЧНИХ СИСТЕМ В ЕНЕРГЕТИЦІ спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КІБЕР-ФІЗИЧНИХ СИСТЕМ В ЕНЕРГЕТИЦІ спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої освіти
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти
 
 
Архів (ОПП з попередніх років):
Освітньо-професійна програма "Цифрові технології в енергетиці" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Освітньо-професійна програма "Цифрові технології в енергетиці" другого (магістерського) рівня вищої освіти
 
Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій" другого (магістерського) рівня вищої освіти
Освітньо-наукова програма "Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій" другого (магістерського) рівня вищої освіти