For students

Каталоги дисциплін вільного вибору студентів

Кафедральні Ф-каталоги вибіркових освітніх компонентів циклу професійної підготовки освітньо-професійних програм на 2022/2023 н.р.:
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КІБЕР-ФІЗИЧНИХ СИСТЕМ В ЕНЕРГЕТИЦІ спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КІБЕР-ФІЗИЧНИХ СИСТЕМ В ЕНЕРГЕТИЦІ спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої освіти
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Архів:

Кафедральний Ф-Каталог вибіркових освітніх компонентів циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021/2022 н.р.:

Завантажити

Кафедральний Ф-Каталог вибіркових освітніх компонентів циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021/2022 н.р.:

Завантажити

 

Кафедральний Ф-Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми "КОМП’ЮТЕРНИЙ МОНІТОРИНГ ТА ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ" другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Завантажити

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-наукової програми "КОМП’ЮТЕРНИЙ МОНІТОРИНГ ТА ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ" другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Завантажити

 

Ф-Каталог вибіркових навчальних дисциплін для аспірантів