Перспективна тематика дисертаційних досліджень

Перелік перспективних тем для дисертаційних досліджень
аспірантів кафедри АПЕПС

За спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.

1. Методи та інформаційна технологія концептуального моделювання систем з недосконалими даними на основі нечіткої логіки.

2. Методи підтримки прийняття рішення для підвищення ефективності функціонування інформаційних систем на основі "жадібних" алгоритмів.

3. Методи підтримки прийняття рішення для підвищення ефективності функціонування  інформаційних систем на основі нейронних мереж.

4. Методи побудови комплексів моделювання динамічних систем на базі онтології предметної області.

5. Онтологічне моделювання динамічних предметних областей на основі аналізу даних.

6. Методи побудови моделюючих комплексів з оптимизацією використання обчислювальних ресурсів розподіленої архітектури.

7. Засоби оптимізації моделюючих комплексів на основі застосування  багато поточних методів обробки даних.

8. Створення засобів верифікації знань за визначеними критеріями для формування навчального web-контенту. 

9. Методи та засоби побудови  спеціалізованих семантичних мереж для автоматизації процесу створення індивідуальної траєкторії навчання. 

10. Методи машинного навчання та  інформаційні технології для оцінки біологічного віку людини.

11. Моделі моделювання та прогнозування епідемічного процесу (COVID) в Україні.

12. Моделі і методи підтримки прийняття рішень для діагностики захворювань.

13. Методи імітаційного моделювання процесів розпізнавання нештатних ситуацій в інформаційних системах підприємств критичної інфраструктури.

14. Моделі і методи перерозподілу функцій між модулями багатомодульної системи для забезпечення її функціональної стійкості.

15. Моделі і методи локалізації нештатних ситуацій в інформаційних системах підприємств критичної інфраструктури.

16. Моделі і методи забезпечення функціональної стійкості інформаційних системах підприємств критичної інфраструктури.

17. Методи імітаційного моделювання процесів виявлення нештатних ситуацій в інформаційних системах підприємств критичної інфраструктури.

18. Методи та засоби забезпечення завадостійкі процесу супроводження динамічних об'єктів на основі штучного інтелекту.

19. Методи та засоби для відновлення електромагнітних характеристик об'єктів на основі обернених задач електромагнітного поля.

20. Методи і алгоритми розпізнавання та класифікації зображень земної поверхні із застосування нейронних мереж

21. Методи і алгоритми оптимізації розпізнавання образів на основі методів машинного навчання.

22. Методи і алгоритми машинного навчання для тегування відео із застосування нейронних мереж

23. Методи і алгоритми машинного навчання для класифікації динамічних об’єктів із застосування нейронних мереж.