For students

Силабуси (Робочі програми навчальних дисциплін)

Алгоритми та структури даних-1. Основи алгоритмізації
АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ-1. ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ (з)
Алгоритми та структури даних - 2
Дискретна математика
Економіка і організація виробництва
Комп’ютерне моделювання та оптимізація
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
Крос-платформне програмування
МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (з)
Курсова робота з основ програмування
Мульти-платформне програмне
Нечітке моделювання та управління
Обробка потокової інформації
Операційні системи
Основи програмування – 1. Базові конструкції
Основи програмування – 2. Модульне програмування
Основи технологій машинного навчання
Педагогічна практика
Тестування програмного забезпечення на проникнення
Технології розробки програмного забезпечення
Добавлено 06.09.2021:
ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕБ-ДИЗАЙН
Модельно-орієнтоване проектування програмних систем
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІГРАЦІЇ ЗАБРУДНЮВАЧІВ
ПОСТРЕЛЯЦІНІ БАЗИ ДАНИХ 121
ПОСТРЕЛЯЦІНІ БАЗИ ДАНИХ 122
ПОСТРЕЛЯЦІНІ БАЗИ ДАНИХ 121 заочна
ПОСТРЕЛЯЦІНІ БАЗИ ДАНИХ 122 заочна
ПРОГРАМУВАННЯ СКЛАДНИХ АЛГОРИТМІВ
ПРОЕКТУВАННЯ КІБЕР-ФІЗИЧНИХ СИСТЕМ 2 курс
ПРОЕКТУВАННЯ КІБЕР-ФІЗИЧНИХ СИСТЕМ 3 курс
СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ МЕРЕЖІ ОБ’ЄКТІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
СТАЛИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ, ЙМОВІРНІСНІ ПРОЦЕСИ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА
 
Добавлено 09.09.2021:
БАЗОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОГРАМУВАННЯ
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ
КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
Основи web-програмування
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ДОВКІЛЛЯ
ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Чисельні методи
БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
БЕЗПЕКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ЗАСТОСУНКИ
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ
КОМП’ЮТЕРНА ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА
КОМП’ЮТЕРНА ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА (заочна)
НОВІТНІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ
ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (заочна)
ПРОГРАМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНИХ СТРУКТУР
Хмарні та GRID–технології
 
Software Engineering Components Software Architecture
КУРСОВА РОБОТА З ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ
ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ(заочна)
РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКІВ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ТА СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ
НАУКОВА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ-1. Основи наукових досліджень (ТВ - заочна)
НАУКОВА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ-1. Основи наукових досліджень (ТР - заочна)
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ (заочна)
АРХІТЕКТУРА СИСТЕМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
Дослідження Операцій
Системний аналіз (для магістрів)
Управління ІТ-проектами
Сценарний аналіз бізнес-процесів