Спеціальність ”Інформаційні технології проектування”

Підготовка спеціалістів

Найменування кредитних модулів (дисциплін) Код Кредити
10-й семестр
11-й семестр
9-й семестр