Новини

Обговорення ОНП за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» третього рівня вищої освіти

Шановні колеги!

В зв’язку з тим, що університетом  було подано заявку на акредитацію освітньо-наукової програми «Комп’ютерні науки» за третім рівнем  вищої освіти  нам необхідно виконати обговорення освітньої програми. 

За місяць до затвердження проект ОНП необхідно оприлюднити на сайтах кафедр, факультетів та інших ресурсах. Затвердження буде проходити у вересні.

Проект програми створено на основі проекту освітнього стандарту за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» третього рівня вищої освіти та враховані всі вимоги, що висуває університет до цього документу.

Хочу звернути вашу увагу на те, що при формулюванні цілей, необхідно враховувати  місію та стратегію Університету.  

Прошу надсилати Ваші зауваження на пропозиції на адресу nataauscheva@gmail.com

Крім того необхідно нам необхідно до затвердження заповнити розділ ВРАХОВАНО:

Заповнення підрозділу Враховано передбачає висвітлення інформації про: зовнішню апробацію з зазначенням отриманих відгуків і рецензій (рецензій і відгуки додаються до ОП), врахування пропозицій стейкхолдерів, врахування рекомендацій професійних асоціацій тощо. 

Велике прохання обміркувати кандидатури стейкхолдерів.

З повагою, голова науково-методичної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Аушева Н.

Завантажити ОНП