Викладачі

Щербашин Юрій Дмитрович

Щербашин Юрій Дмитрович,
кандидат технічних наук, доцент.

У 1959 р. закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю радіотехніка та отримав кваліфікацію радіоінженер. У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.198 – автоматизація виробничих процесів на тему «Управление процесами производства аммиака при помощи ЭЦВМ».

Викладає: алгоритмізація та програмування-2, моделювання систем-2, апаратно-програмні засоби збору та обробки інформації.

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Крячок А.С., Щербашин Ю.Д. К вопросу о стабилизации положения наноспутника с использованием токовых катушек, взаимодействующих с магнитным полем Земли. // Вісник Інженерної академії України: Науковий журнал: Випуск 1. – К.: НАУ, 2012.– С. 61–64.
  2. Щербашин Ю.Д., Сидоренко В.Я. Математическая модель динамики системы электроотопления. / ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, №15(169),2011, с. 186-193.
  3. Исаенко С.А., Медведева В.Н., Щербашин Ю.Д.Оптимизация расчета гидравлических сетей с висящими узлами. //Восточно-европейский журнал передовых технологий, №2, 2010,с.20-27.
  4. Шульженко О.Ф., Щербашин Ю.Д. Динамическая модель аппарата гипоксической стимуляции организма «Гипотрон». Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, випуск 55 Київ – 2010, с.84-91.
  5. Щербашин Ю.Д. Інформаційно-організаційні передумови розробки національної системи обліку споживання енергоресурсів. В монографії «Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства: монографія». –К.:Тамподек ХХІ, 2012. – Вип.1. с.258-267.