Advisors

Сліпченко Володимир Георгійович

Сліпченко Володимир Георгійович, доктор технічних наук, професор  

У 1963 році закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ імені Маршала М.І. Крилова, отримав кваліфікацію інженер по спеціальним системам радіоуправління та контролю космічних об'єктів.

У 1965 році закінчив Київський політехнічний інститут по спеціальності обчислювальна техніка.

У 1970 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1980 році захистив докторську дисертацію по спеціальності 05.13.12 - САПР.

Кар'єрний шлях в освіті та науці: інженер, старший інженер, керівник зміни обчислювальної групи, старший викладач, доцент, професор кафедри обчислювальної техніки, засновник та керівник загально-інститутської лабораторії обчислювальної техніки та директор обчислювального центра Київського політехнічного інституту, засновник та завідуючий загально-інститутської кафедри обчислювальної техніки в інженерних та економічних розрахунках, директор науково-дослідного інституту «Автоматизації проектування динамічних об’єктів і систем» (НДІ «АПРОДОС»), засновник та завідуючий кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС), директор Головного інформаційного центру Міністерства вищої та середньої освіти УРСР, генеральний директор Науково-виробничого об'єднання «Укрвузінформатика», директор Науково-дослідницького інституту Інформаційних технологій МОН, засновник єдиної мережі обчислювальних центрів МОН, головний конструктор галузевої автоматизованої системи управління МОН, керівник програми ПСС, ПРСО, ПДСТ аерокосмічного комплексу «Енергія-Буран». Науковий керівник науково-технічної програми «Розробка науково-методичних основ системи прогнозування генетичного ризику впровадження нових технологій та забруднення навколишнього середовища «ГРАНІТ», яка розроблена на виконання Указу Президента України від 17 січня 1995 року № 53/95 «Про систему прогнозування генетичного ризику впровадження нових технологій та забруднення навколишнього середовища».

Лауреат Державної премії України.

Автор більше ніж 300 наукових праць (монографії, статті, авторські свідоцтва, патенти).

Наукова школа: Системи автоматизованого проектування складних динамічних об'єктів та систем

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Слипченко В.Г. Организация системы автоматизированного моделирования электронных схем на ЭВМ : монография. К. : Вища школа, 1978. 175 с.
  2. Слипченко В.Г. Елизаренко Г.Н. Методы диакоптики в электронике : монография. К. : Вища школа, 1981. 207 с.
  3. Слипченко В.Г., Лукьяненко С.А. Программирование систем автоматизированного проектирования РЭА : монография. К. : Вища школа, 1988. 283 с.
  4. Моніторинг та прогнозування генетичного ризику в Україні [Текст] : матеріали наукових досліджень за програмою «ГРАНІТ» упродовж 1998-2003 років / В.Г. Сліпченко [та ін.] ; ред. В.Г. Сліпченко ; Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т», НДІ «АПРОДОС». - К. : ІВЦ «Діловий контакт», 2006. - 228 с.
  5. Гіпоксія як метод підвищення адаптаційної здатності організму : монографія / за заг. ред. О.В. Коркушка, В.Г. Сліпченка. К.: НТУУ «КПІ», 2015. 484 с.