Викладачі

Сліпченко Володимир Георгійович

Сліпченко Володимир Георгійович,
доктор технічних наук, професор

У 1963 р. закінчив Харківське вище командно-інженерне училище за спеціальністю спеціальні системи радіоуправління та отримав кваліфікацію військового інженера з радіотехніки. У 1965 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю математичні та лічильно-обчислювальні прилади та пристрої та отримав кваліфікацію інженер-електрик. У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.12 на тему "Автоматизація проектування складних динамічних об'єктів і систем". Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.12 — системи автоматизованого проектування та автоматизація технологічної підготовки виробництва на тему «Теорія і методи проектування проблемно-орієнтованих САПР складних динамічних об’єктів та систем».

Викладає: вступ до спеціальності.

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Дацюк О.А. Метод розщеплення для розв’язання тривимірних нестаціонарних рівнянь теплопровідності на нерівномірній сітці / Сліпченко В.Г., Дацюк О.А., Левченко Л.О., Карпенко С.Г. // Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / Під.ред. Л.Ф.Головка, С.О.Лук’яненка.- К.:Вістка, 2009.– С.97-107
  2. Дацюк О.А. Метод розщеплення для розв’язання тривимірних нестаціонарних рівнянь теплопровідності на нерівномірній сітці / Сліпченко В.Г., Дацюк О.А., Левченко Л.О., Карпенко С.Г. // Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / Наукова монографія під ред. Л.Ф.Головка, С.О.Лук’яненка. – К.: Вістка, 2009. – С.97-106.
  3. Шульженко О.Ф., Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г. Проведення ІНГТ на апаратному комплексі «ГІПОТРОН». Гіпоксія як метод підвищення адаптаційної здатності організму людини: монографія за заг. ред. Сліпченка В.Г., Коркушка О.В. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 79-107.
  4. САПР об’єктів малої енергетики – монографія. /Системи автоматизованого проектування об’єктів малої енергетики (Вступ, п.п. 2.1, 2.2 ) Під редакцією В.Г. Сліпченка К.: Знання України, 2007. - 216 с.
  5. Гіпоксія як метод адаптаційної здатності організму людини" / [Сліпченко В.Г., Коркушко О.В., Антонюк Т.В. та ін.], К: - Політехніка, 2011р., 227с.