Викладачі

Кузьменко Ігор Миколайович

Кузьменко Ігор Миколайович, кандидат технічних наук, доцент.

У 1999 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю промислова теплоенергетика та отримав кваліфікацію інженер-промтеплоенерегетик. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.14.06 — теплофізика та промислова теплоенергетика на тему «Гідродинаміка та тепло масообмін в протитоковому контактному випаровувачі з сітчастою гофрованою насадкою».

Викладає: дискретні структури, основи програмної інженерії, конструкторські САПР, основи теплотехніки.

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1. Моделирование динамики двухфазного противоточного движения при переходе аппарата в барботажный режим. Сборник научных статей Современная наука: исследование, идеи, результаты, технологи №2 (4), 2010. – С. 38-49.
  2. Моделювання гідродинаміки плівки в структурі сітки. Наукові вісті НТУУ «КПІ», № 1(69), 2010 – с. 11-21.
  3. Молодід О.К. Удосконалення сітчастої структури для підвищення теплообміну та стабільності течії в плівкових апаратах. Енергетика: економіка, технології, екологія, № 1, 2010. – с. 63-70.
  4. Гідродинаміка потоків в контактних апаратах. Східно-Європейський журнал передових технологій, №1/9 (49), 2011. – С. 47-51.
  5. Ю.Хоменко, О. Гайдар, В. Тришин. Система оперативного виявлення впливу дослідницького ядерного реактору на довкілля його санітарно-захисної зони. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці”- Луганськ: Phoenix, 2010 – с. 142-144.