Новини

Договір про співпрацю з Політехнічним інститутом м.Томар (Португалія)

Укладено Договір про співпрацю між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Політехнічним інститутом м. Томар (Португалія)

В рамках реалізації Договору передбачається здійснення наступних видів співробітництва:

 

Освітня діяльність:

1. Академічна мобільність та стажування студентів та викладачів

2. Проведення спільних робіт з розробки дистанційних освітніх технологій та освітніх проектів

3. Спільна підготовка і видання навчальних і методичних посібників та підручників

4. Розробка та впровадження програм подвійного диплому

 

Науково-дослідницька та інноваційна діяльність:

1. Створення та реалізація спільних дослідницьких проектів, незалежних або частин інших науково-технічних програм, включаючи підготовку та публікацію монографій, наукових статей, тез доповідей та інших наукових праць, а також спільне консультуваннястудентів.

2. Організація міжнародних науково-практичних та навчальних семінарів та конференцій

На сьогодні в рамках Договору подано заявку на отримання грантів в рамках Еразмус+узгоджуються навчальні плани спеціальності “Програмне забезпечення кібер-енергетичних систем та “Інтернет речей” з метою створення програми подвійного диплому.

Крім того, на разі проходить узгодження напрямів спільних наукових досліджень, серед яких проекти за тематиками: Інтернет речей, STEAM-освіта (Web, доповнена реальність, віртуальна реальність)Підводні мережіКомфортне оточення для людей похилого віку з використанням Інтернету речейСталі хімічні технології та ресурсоутворення, Консолідація даних, Інтелектуальний аналіз текстів, Аналіз великих масивівданих.

 

Запрошуємо до співпраці всіх бажаючих!

Переглянути