Загальні питання навчання в аспірантурі

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text