Комп'ютерні науки — 122

Перспективна тематика дисертаційних досліджень

ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМАТИКА

ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЧЕТВЕРТОГО (НАУКОВОГО) ТА ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ В ДОКТОРАНТУРІ, АСПІРАНТУРІ КАФЕДРИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ

Підготовка докторів наук

за спеціальністю 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології