Інженерія програмного забезпечення — 121

Список наукових керівників

СПИСОК

тем аспірантів кафедри Автоматизації проектування енергетичних проектів і систем Теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Спеціальність 121 – інженерія програмного забезпечення

Форма підготовки

ПІБ

ПІБ

керівника

Тема дисертаційної роботи

3 рік підготовки

1

Очна

вечірня

бюджет

Бандурка

Олена

Іванівна

Шпурік В.В

 

Методи і алгоритми аналізу геоданих для рішення задачі оцінки антропогенного впливу на довкілля

2

Очна

вечірня

бюджет

Колумбет

Вадим

Петрович

Барабаш О.В.

 

Метод підтримки прийняття рішень при розробці інформаційних систем на основі мультиагентного підход

2 рік підготовки

3

Очна

вечірня

бюджет

Евтушенко

Артем

Михайлович

Гагарин О.О.

Методи і комп'ютерні засоби моделювання гідроакустичних випромінювань у рішенні задач оцінки гідроакустичних полів

І рік підготовки

4

Очна

вечірня

бюджет

Старовіт

Іван

Сергійович

Гаврилко Є.В.

 

Програмне забезпечення системи підтримки прийняття рішень по керуванню якістю повітря в комплексі еколого-економічного моніторингу

5

Очна

денна

бюджет

Мельниченко

Артем

Васильович

Шалденко О.В.

 

Методи і алгоритми оптимізації розпізнавання образів на основі методів машинного навчання

2 рік підготовки - іноземці

6

Заочно

контракт

Сюй Бейбей

(Xu Beibei)

Кузьминих В.О.

 

Методи і засоби інтелектуального програмного забезпечення для побудови сценаріїв аналізу великих даних