Спеціальність ”Інформаційні технології проектування”

Підготовка бакалаврів

Найменування кредитних модулів (дисциплін) Код Кредити
1-й семестр
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів ЗП-17 4
Дискретна математика НФ-02 6
Інженерна графіка ЗП-09 3
Алгоритмізація та програмування НП-01 6
Вища математика – 1. Лінійна алгебра. Диф.числення НФ-01/1 6.5
Іноземна мова – 1 НГ-04/1 1.5
Історія України НГ-05 3
2-й семестр
Теорія імовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика НФ-03 5
Архітектура комп’ютерів-2 ЗП-08 3
Операційні системи НП-03 4
Алгоритмізація та програмування-2. Спеціальні засоби мови програмування ЗП-05 4.5
Фізика НФ-08 6
Вища математика – 2. Інтегральне числення НФ-01/2 5.5
Іноземна мова – 1 НГ-04/1 1.5
Українська мова-1 НГ-03/1 2
3-й семестр
Геоінформаційні системи Проектування графічних інтерфейсів ВП-07/аВП-07/б 4.5
Операційні системи -2. (UNIX) ЗП-07 4
Об’єктно-орієнтоване програмування НП-02 5
Чисельні методи НФ-05 3
Теорія алгоритмів НФ-04 4
Вища математика – 3. Розв’язання диф. рівнянь НФ-01/3 5
Іноземна мова – 2 НГ-04/2 1.5
Філософія НГ-05 3
4-й семестр
Дисципліна № 1 ВП-01 2
Основи теплотехніки Конструювання програмного забезпечення ВП-08/аВП-08/б 2.5
Конструкторські САПР Об’єктно-орієнтоване програмування-2 ВП-06/аВП-06/б 3
Чисельні методи в інформатиці. ЗП-10 4.5
Системний аналіз НП-09 4
Основи електротехніки і електроніки ЗП-16 3
WEB-технології та WEB-дизайн НП-05 5
Організація баз даних та знань НП-04 4
Екологія НФ-09 2
Іноземна мова – 2 НГ-04/2 1.5
5-й семестр
Дисципліна № 2 ВП-02 2
Організація баз даних та знань-2. ЗП-06 5.5
Лінгвістичне забезпечення САПР-1. 3П-04/1 4
Іноземна мова професійного спрямування -1 ЗП-02/1 1.5
Економічна теорія ЗП-01 2
Безпека життєдіяльності та охорона праці НП-14 2
Комп’ютерні мережі НП-13 5
Методи та системи штучного інтелекту НП-12 4
Математичні методи дослідження операцій НФ-06 4
6-й семестр
7-й семестр
8-й семестр