Новини

Нова освітньо-наукова програма для аспірантів 122 спеціальності

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

за спеціальністю

122 Комп’ютерні науки

галузі знань

12 Інформаційні технології

кваліфікація

Доктор філософії

Завантажити оновлену освітньо наукову програму підготовки докторів філософії (PhD) по 122 спеціальності