Підготовка магістрів

Підготовка магістрів

Найменування кредитних модулів (дисциплін) Код Кредити
9-й семестр
Наукові дослідження за темою-1 НП-11/1 2.5
Сертифікація,стандартизаціята правовий захист програмних засобів ВП-01 4
Проектування систем з розподiленними базами даних НП-06 6.5
Комп"ютерні технології в сучасній економіці ВП-03 4
Графiчне та геометричне моделювання НП-02 5
Програмне забезпечення iнтелектуальних систем НП-01 5.5
Інтелектуальна власність НГ-05 1
Іноземна мова професійного спрямування НГ-04/1 1.5
10-й семестр
Наукові дослідження за темою-2 НП-11/2 3.5
Засоби захисту інформації ВП-02 4
Постреляційні бази даних НП-07 5
Програмування на Java-платформі НП-05 6
Операційні системи UNIX НП-04 3
Охорона праці в галузі НП-03 1
Системи реального часу НФ-02 4
Основи наукових досліджень НГ-06 2
Іноземна мова професійного спрямування-2 НГ-04/2 1.5
Педагогіка вищої школи НГ-01 1.5
11-й семестр
Наукові дослідження за темою-3 НП-11/3 4
Об"ектно-орієнтований аналіз і проектування програмних систем НП-09 5
Паралельні обчислення та GRID-технології НП-08 5
Математичні методи моделювання систем з розподіленими параметрами НФ-03 5
Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень НФ-04 4
Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень НФ-04 4
Основи сталого розвитку НФ-01 2
Патентознавство та авторське право НГ-03 2
Іноземна мова професійного спрямування-3 НГ-04/3 1.5
Філософські проблеми наукового пізнання НГ-02 1.5
12-й семестр
Науково-дослідна практика НП-10 6
Підготовка магістерської дисертації НП-12 22.5