Наукові школи

Геометричне моделювання, ізотропна геометрія та деформаційне моделювання складних об’єктів, процесів та систем