Спеціальність ”Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг”

Підготовка бакалаврів

Найменування кредитних модулів (дисциплін) Код Кредити
1-й семестр
Іноземна мова - 1 НГ-06/1 4
Комп’ютерна схемотехніка і архітектура комп’ютерів -1 НП-09/1 4
Основи програмування та алгоритмічні мови-1 НФ-03/1 6
Інженерна та комп’ютерна графіка НФ-04 4
Основи дискретної математики -1 НФ-05/1 3
Екологія НФ-08 3
Вища математика -1.Лінійна алгебра. Діф. числення НФ-01/1 7
2-й семестр
Системне програмування і операційні системи-1 НП-03/1 3
Загальна фізика-1 НФ-02/1 6
Іноземна мова - 1 НГ-06/1 4
Вища математика -2.Інтегр. числення НФ-01/2 5
Основи дискретної математики -2 НФ-05/2 3
Комп’ютерна схемотехніка і архітектура комп’ютерів -2 НП-09/2 3
3-й семестр
Іноземна мова - 2 НГ-06/2 4
Чисельні методи в інформатиці-1 НП-11/1 4
Загальна фізика-2 НФ-02/2 6
Вища математика -3.Розв'язання діф. рівнянь. Крайові задачі. НФ-01/3 5
Системне програмування і операційні системи-2 НП-03/2 3
Об’єктно - орієнтоване програмування -1 НП-01/1 5
Філософія НГ-01 3
4-й семестр
Економічна теорія НГ-02 3
Прикладне програмування VBA додатків для БД ВП-04/б 3
Екологія енерговиробництва ВП-04/а 3
Математичні методи оптимізації та дослідження операцій 1 П-07/1 3
Екологічне право та екологічний аудит ПФ-10 4
Іноземна мова - 2 НГ-06/2 4
Чисельні методи в інформатиці-2 НП-11/2 3
Комп’ютерні мережі (локальні, корпоративні, глобальні) НП-07 5
Основи електротехніки і електроніки НП-02 0
Об’єктно - орієнтоване програмування - 2 НП-01/2 3
5-й семестр
Організація баз даних та знань-1 НП-05/1 5
Безпека життєдіяльності та охорона праці НП-13 3
Іноземна мова -3. Професійного спрямування НГ-06/3 4
Теорія ймовірностей, імовірності процеси і математична статистика НФ-07 3
Економіка і організація виробництва НГ-07 3
6-й семестр
Менеджмент НП-12 2
Соціологія НГ-04 2
Іноземна мова -3. Професійного спрямування НГ-06/3 4
Психологія НГ-03 2
Організація баз даних та знань-2 НП-05/2 5
7-й семестр
Промислова екологія ВП-03/а 3
Прикладне програмування офісних програм ВП-03/б 3
Технологія мультімедіа і WEB-дизайн ПФ-08 3
Геоінформаційні системи - 3 ПФ-04/3 4
Правознавство НГ-05 2
Іноземна мова -3. Професійного спрямування НГ-06/3 4
Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій НП-06 4
8-й семестр
Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем НФ-06 3
Моделювання систем НП-04 3
Автоматизоване проектування складних інформаційних об’єктів і систем - 2 ПФ-01/2 3
Системи штучного інтелекту НП-08 4