Дипломні роботи випускників кафедри

Дипломні робіти спеціалістів

Презентації дипломних робіт за 2017 рік:

Андріянов - Створення додатку на основі мікросервісної архітектури для пошуку та резервування авіквитків
Биткин - Система оцінки соціально-екологічних ризиків в результаті пошкодження критичної інфраструктури енергетики
Блаватний - Система оцінювання ефективності функціонування програмного забезпечення
Бодня - Органiзацiя вiртуальної консультативної роботи лiкарнi
Васильчик - Система автоматизації продажів з використанням технологій InterSystem
Вертегел - Реєстр електронних інформаційних ресурсів науково-навчальної лабораторії на основі Azure
Вигивский - Реєстр електронних інформаційних ресурсів кафедри з використанням Google Drive
Горбаченко - Онтологія процесу тестування програмного забезпечення та збереження файлів у форматі .owl
Гребенюк - Система A/B тестування
Гришаєнко - Безперервна інтеграція та безперервне розгортання програмного сервісу в умовах кластеру контейнерів Kubernetes
Демьянчук - Хмарна веб-система електронного документообігу
Кириченко - Програмне забезпечення моделювання температурного поля тонкої пластини при лазерному опроміненні
Коваль - Інструментальні засоби реалізації вітчизняного стандарту цифрового підпису на основі еліптичних кривих
Ковальов - Високопродуктивна довідково-інформаційна система на основі Wikipedia
Ковальчук - Автоматизоване проектування
Ковдриш - Інструментальні засоби створення документоорієнтованого сховища реєстру електронних інформаційних ресурсів
Лагутин - Система захисту корпоративної мережі
Лазорик Тарас - Автоматичний морфологічний аналіз української мови
Лазорик Ярослав - Мінімізація словникових структур
Макарчук - Моделювання процесів перемішування в’язкої рідини в хімічних технологіях
Матвієнко - Процедурная генерация ландшафта местности с использованием алгоритмов теории графов
Мина - Технологія взаємодії гіс–cистеми з моделями комплексу імітаційного моделювання гідроакустичних процесів
Омелян - Генерація лабіринтів з відображенням у віртуальній реальності
Остапенко - Програмне забезпечення моделювання динаміки температурного поля при сплавленні біметалу скануючим лазером
Патаев - Web система колективного збору коштів на реалізацію стартапів
Прокопенко - Система пошуку повторюваних підпослідовностей
Салітринський - Універсальний смарт-контракт для реалізації токенів КПІ на базі Ethereum
Семененко - Система забезпечення інформаційної безпеки обліково-бухгалтерського додатку
Скляров - Інформаційно-аналітична система “Електронне портфоліо студента”
Соколюк - Обліково-аналітична система забезпечення управління фінансами
Сук - Web-інтерфейс підсистем ведення бібліотек моделей і довідників системи управління гідроакустичними експериментами
Ткачишин - Програмні засоби керування сертифікатами безпеки
Ткачук - Система проектування GDL-об’єктів для Archicad
Усенко - Інформаційно-довідкова система обліку теплопостачання житлових будинків
Хорошун - Проектування ORM системи для EAV бази даних
Чистякова - Керуючий модуль системи моделювання гідроакустичних процесів
Шпиляк - Система семантичної формалізації навчальних матеріалів на основі AngularJS