Архів конференцій

Анонс XIІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів, студентів "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики"

Шановні аспіранти, магістранти та студенти!

Наближається час проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів, студентів "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики".

Орієнтовні тематики конференції, що відповідають напрямкам наукових досліджень кафедри АПЕПС:

Оформлення заявки та тез доповіді

Для участі в конференції необхідно підготувати тези доповіді розміром не більше однієї сторінки. Для оформлення тез доповіді та заявки на участь слід використовувати спеціально розроблену форму (яку можна завантажити звідси ).

Форма для оформлення тез та заявки

Для правильної роботи форми не можна змінювати назву даного файлу (вірна назва: ConfTEF2015Form.doc). Форма потребує ввімкнення макросів. Після підключення макросів заповніть поля форми та натисніть кнопку: «Записати поля заявки до документу». В результаті буде сформовано шаблон документу, перша сторінка якого містить заповнену належним чином заявку на участь, на другій сторінці слід розмістити текст тез після автоматично згенерованого заголовку, на третій сторінці генерується виписка з протоколу засідання кафедри.

Не дозволяється редагувати автоматично згенерований текст (окрім тексту: «Текст тез. (Загалом – одна сторінка, включаючи "Перелік посилань".)», ‑ що замінюється на текст тез). Також не дозволяється змінювати поля та форматування в отриманому документі.

Текст доповіді повинен мати шрифт TimesNewRoman Cyr, 12 пт, одинарний інтерліньяж, абзацний відступ 1,27, вирівнювання по ширині.

Малюнки повинні бути виконані в будь-якому форматі, імпортованому в Word. Їх розміри не повинні перевищувати розмірів текстового поля. Всі елементи малюнків мають бути згруповані.

Формули повинні бути набрані за допомогою вбудованого редактора формул Equation Editor. Розміри: звичайний - 12 пт., крупний індекс - 9 пт., дрібний індекс - 7 пт., великий символ - 13 пт., невеликий символ - 10 пт. Праворуч від формули (по правому краю) в дужках вказується її порядковий номер.

Після доповіді через 1 інтервал друкуються використані джерела згідно чинним бібліографічним стандартам (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Порядок подання заявки

Після вставки та оформлення тексту тез доповіді. Отриманий документ необхідно роздрукувати, при чому третя сторінка друкується на зворотному боці листа, де була роздрукована друга сторінка. Даний документ в електронному та роздрукованому вигляді подається до відповідального за проведення конференції - к.ф.-м.н., доц. Станіслава Григоровича Карпенка (каб. 411-5).