Архів конференцій

XIІ міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики"

ПРОГРАМА

XIІ-ої міжнародної науково-практичної конференції

аспірантів, магістрантів, студентів

"Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики"

(22-25 квітня 2014 р.)

Пленарне засідання конференції відбудеться 22 квітня 2014 р.
в ауд. №3 о10 20 . Явка учасників конференції обов’язкова.

СЕКЦІЯ №6

23 квітня, 1220 - 1700, ауд. 406 – (перший день)

24 квітня, 1220 - 1700, ауд. 406 – (другий день)

Геометричне моделювання та проблеми візуалізації

Керівник секції – к.т.н., доц. Кузьменко І.М.

Вчений секретар –  к.ф.-м.н., доц. Карпенко С.Г.

Секційні доповіді

 1. Методи зменшення впливу людських факторів при прийнятті рішень.
  ХРИСТЯНОВИЧ А.О., магістр гр. ТР-81м
  Керівник - проф., д.т.н. Адасовський Б.І.
 2. Засоби автоматизації агрегації та аналізу даних діагностичної лабораторії лікарні.
  ІВАНЧЕНКО О.В., магістр гр. ТВ-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Аушева Н.М.
 3. Моделювання конформних відображень на основі ізотропних кривих.
  КОНАХЕВИЧ Д.В., магістр гр. ТВ-31м
  Керівник - доц., к.т.н. Аушева Н.М.
 4. Моделювання процесів гідродинаміки, переносу тепла і маси за умов контакту рідини та газу.
  ПРОКОПЕЦЬ Р.М., магістр гр. ТІ-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Кузьменко І.М.
 5. Розповсюдження солітонів в оптичних лініях зв'язку.
  ХМАРА Д.О., магістр гр. ТР-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Кузьменко І.М.
 6. Особливості застосування лінійної багатофакторної регресійної моделі.
  БЄЛОВА Д.С., магістр гр. ТМ-81м
  Керівник - доц., к.е.н. Левченко Л.О.
 7. Засоби вибору енерготехнологій за допомогою методу групових експертних оцінок та методу аналізу ієрархій.
  ЛИСЕНКО М.А., магістр гр. ТМ-81м
  Керівник - доц., к.е.н. Левченко Л.О.
 8. Система моделированияраспространения кромки выгораниялеса во времяпожара.
  СТАРОВОЙТЕНКО С.С., магістр гр. ТМ-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Сидоренко Ю.В.
 9. «Засоби автоматизації зберігання пов’язаних відношеннями об’єктів у реляційних та постреляційних БД на платформі .NET.
  ВАКУЛЕНКО П.В., магістр гр. ТІ-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Смаковський Д.С.
 10. Алгоритми вибору оптимальної довжини пакету АХ.25.
  ГАЛУШКА В.В., магістр гр. ТІ-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Смаковський Д.С.
 11.  Засоби розробки і трансляції циклограм наносупутника.
  ТУРІН Д.В., магістр гр. ТВ-31
  Керівник - доц., к.т.н. Смаковський Д.С.

Стендові доповіді

 1. Автоматизація віддалених філій торгових підприємств.
  ПЕДОС Б.М., студент гр. ТР-01
  Керівник - доц., к.т.н. Аушева Н.М.
 2. Формоутворення ізотропних кривих на основі аналітичних функцій.
  ПЛАКСА В.С., студент гр. ТР-01
  Керівник - доц., к.т.н. Аушева Н.М.
 3. Моніторинг транспортних мереж і пошук оптимального шляху.
  СЛІПЦОВ Б.Ю., студент гр. ТМ-01
  Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.
 4. Автоматизація процесу реєстрації інформації про склад грунтів.
  ШНАЙДЕР І.В., студент гр. ТВ-01
  Керівник - доц., к.т.н. Лабжинський В.А.
 5. Оцінка збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
  БОРМОТОВ В.В., студент гр. ТМ-02
  Керівник - доц., к.т.н. Левченко Л.О.
 6. Моніторинг індикаторів та індексів сталого розвитку м. Києва.
  ПОСОБЧУК А.В., студент гр. ТМ-02
  Керівник - доц., к.е.н. Левченко Л.О.
 7. Клієнт соціальної мережі для обміну та обробки графічної інформації на платформі Android.
  РОМАНЦОВ Д.С., студент гр. ТВ-01
  Керівник - доц., к.е.н. Левченко Л.О.
 8. Метод оцінювання шумового навантаження від літаків у зоні аеропорту.
  ШПАК А.О., студент гр. ТВ-01
  Керівник - доц., к.е.н. Левченко Л.О.
 9. Применение эллиптических кривых в криптографии.
  СЕРЕДІН П.А., студент гр. ТВ-02
  Керівник - асист. Матях С.В.
 10. Использование алгоритма Диффи-Хелмана для шифрования коротких сообщений в ОС Android.
  ШВЕДОВА Г.В., студент гр. ТА-01
  Керівник - асист. Матях С.В.
 11. Засіб оперативного аналізу діяльності профспілки.
  БАРХАТОВ О.Є., студент гр. ТВ-01
  Керівник - асист. Михайлова І.Ю.
 12. Система автоматизації роботи із запитами громадян до профспілкового комітету.
  ШПАК Н.І., студент гр. ТВ-01
  Керівник - асист. Михайлова І.Ю.
 13. Засоби збереження об'єктів пов'язаних відношенням успадкування до реляційних та об'єктно-орієнтованих баз даних на платформі Java.
  КРУЧОК С.І., студент гр. ТВ-02
  Керівник - доц., к.т.н. Смаковський Д.С.
 14. Мобільні технології як нова сфера діяльності програмних інженерів.
  БОДНЯ О.С., студент гр. ТВ-11
  Керівник - доц., к.ф.-м.н. Карпенко С.Г.
 15. Розв'язування інтегральних рівнянь типу Фредгольма І роду методом руху за параметром.
  ШАКЕРІ М.П., аспірант
  Керівник - доц., к.ф.-м.н. Карпенко С.Г.
 16. Стохастичні моделі й інформаційні технології.
  КОРНІЙЧУК М.А., студент гр. ТІ-21
  Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.
 17. Програмна система навчання і тестування з англійської мови.
  МЕЛЬНИК І.В., студент гр. ТВ-02
  Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.
 18. Кодування інформації бінарними поліномами.
  ПЕКАРЧУК М.С., студент гр. ТМ-31
  Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.
 19. Дослідження тенденцій використання веб-технологій.
  СЕМЕНОВ Є.В., студент гр. ТМ-32
  Керівник - доц., к.т.н. Кублій Л.І.
 20. Експериментальна оцінка методу граничних елементів для області з ребрами.
  ДУДНИК В.Ю., студент гр. ТМ-11
  Керівник - ст.викл. Молодід О.К.
 21. Машина Тюрінга.
  МОРОЗОВ М.С., студент гр. ТІ-31
  Керівник - доц., к.ф.-м.н. Ногін М.В.
 22. Вибір варіативного параметра функції Гаусса.
  АНТОНЮК К.В., студент гр. ТМ-22
  Керівник - доц., к.т.н. Сидоренко Ю.В.

СЕКЦІЯ №7

23 квітня, 1220 - 1600, ауд. 419 – (перший день)

24 квітня, 1220 - 1600, ауд. 419 – (другий день)

Програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів

Керівник секції – к.т.н., доц. Верлань А.А.

Вчений секретар –  к.т.н., доц. Гагарин О.О.

Секційні доповіді

 1. Проміжне програмне забезпечення QosCosGrid проекта PL-Grid.
  БОРИСОВА Т.В., магістр гр. ТВ-81м
  Керівник - ст.викл. Васильєва О.Б.
 2. Нейромережеве стиснення даних.
  КОНДРАТЧЕНКО О.К., спеціаліст гр. ТІ-81
  Керівник - ст.викл. Васильєва О.Б.
 3. Система розпізнавання текстової інформації.
  СИВОРАКША  В.О., спеціаліст гр. ТІ-81
  Керівник - ст.викл. Васильєва О.Б.
 4. Математическая модель тепловых процессов в ключах (криотронах).
  КОЛОСКОВА М.В., магістр гр. ТР-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Верлань А.А.
 5. Моделирование энергетически эффективных режимов работы сверхпроводниковых систем энергообеспечения.
  ПОЛЮХОВИЧ І.В., магістр гр. ТР-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Верлань А.А.
 6. Підвищення перешкодозахищеності системи контролю рівня теплоносія в реакторній установці з використанням швидкісного реєстратора.
  ПУШИЛІН А.О., студент гр. ТВ-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Верлань А.А.
 7. Моделирование электромагнитных процессов в сверхпроводниковых преобразователях.
  ШАРАПОВ І.О., магістр гр. ТР-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Верлань А.А.
 8. Засоби автоматизованого реферування текстових документів.
  БОРИСОВА Т.В., магістр гр. ТВ-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Гагарін О.О.
 9. Алгоритми класифікації даних в сфері електронної комерції.
  БУЧЧЕНКО С.В., магістр гр. ТВ-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Гагарін О.О.
 10. Проект EGI Federated Cloud як перспектива побудови інформаційного середовища ВНЗ.
  ЖЕЛЬДИБАЕВ  А.М., магістр гр. ТВ-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Гагарін О.О.
 11. Реалізація мови запитів LINQ  для доступу до об'єктно орієнтованої бази даних Cache.
  СІДОРОВ Є.С., магістр гр. ТВ-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Гагарін О.О.
 12. Проект OpenNebula. Сучасний інструментарій організації відкритого навчаючого середовища.
  СІДОРОВ Є.С., магістр гр. ТВ-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Гагарін О.О.
 13. Оптимізація процесу підбору персоналу засобами експертної системи відбору кадрів.
  ТОПОРІВСЬКИЙ Б.П., магістр гр. ТВ-31м
  Керівник - доц., к.т.н. Гагарін О.О.
 14. Хімічні процесори та їх застосування в промисловості.
  МАЦОЛА Д.Ю., магістр гр. ТМ-81м
  Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.
 15. Розповсюдження солітонів в оптичних лініях зв'язку.
  МИХАЙЛЮК Д.О., магістр гр. ТР-81м
  Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.
 16. Моделювання процесів переносу скалярних полів океанічними меандровими течіями.
  ЯВТУШКЕВИЧ С.Ю., магістр гр. ТР-81м
  Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.
 17. Функціональне призначення ГІС як інструменту аналізу впливу енергетики на довкілля.
  ДЕРИПАСКО Т.О., магістр гр. ТМ-81м
  Керівник - доц., к.е.н. Караєва Н.В.
 18. Основи геоінформаційного аналізу енергоефективного розвитку регіонів.
  ПАНАСЮК А.С., магістр гр. ТМ-81м
  Керівник - доц., к.е.н. Караєва Н.В.
 19. Комп'ютерно-інформаційна система супроводження лікувально-діагностичного процесу на базі використання комплексу "Гіпотрон".
  БАРИНОВ П.В., магістр гр. ТМ-81м
  Керівник - асист. Полягушко Л.Г.
 20. Програмна фільтрація сигналів на прикладі ЛДК "Гіпотрон".
  КОТУНОВ В.О., студент гр. ТВ-31м
  Керівник - асист. Полягушко Л.Г.
 21. Оцінка еколого-економічних збитків від впливу атмосферного забруднення на стан здоров'я населення.
  БАБИЧ Ю.П., магістр гр. ТМ-81м
  Керівник - доц., к.е.н. Сегеда І.В.
 22. Моделювання топології електричних нагрівачів на основі товстих плівок.
  МАТЧЕНКО О.В., магістр гр. ТМ-81м
  Керівник - проф., д.т.н. Сліпченко В.Г.

Стендові доповіді

 1. Електронна система пошуку та запису до дошкільних навчальних закладів.
  МИХАЙЛЮК А.В., студент гр. ТВ-02
  Керівник - ст.викл. Васильєва О.Б.
 2. Веб-система візуалізації GPS-даних.
  НЕСТЕРОВ Є.С., студент гр. ТВ-02
  Керівник - ст.викл. Васильєва О.Б.
 3. Разработка системы управления содержимым веб-сайта со встроеным макроязыком.
  НІКОЛАШИН М.Р., студент гр. ТВ-02
  Керівник - ст.викл. Васильєва О.Б.
 4. Розробка та моніторинг HTTP- сервера та системної частини.
  ПОТАПЕНКО С.О., студент гр. ТМ-02
  Керівник - ст.викл. Васильєва О.Б.
 5. Дозвукове обтікання крилових профілів літака.
  БАРАНОВСЬКИЙ Б.О., студент гр. ТР-01
  Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.
 6. Числове моделювання процесів аерації будівельних конструкцій.
  МАРТИНЮК І.П., студент гр. ТР-01
  Керівник - проф., д.ф.-м.н. Гуржій О.А.
 7. Методика розробки бази даних для систем підтримки прийняття рішень.
  КНЯЗСЬКА О.О., студент гр. ТВ-01
  Керівник - проф., д.т.н. Лук'яненко С.О.
 8. Автоматизація робочого місця за допомогою засобів ServiceDesk.
  ПЛОТНІКОВ А.К., студент гр. ТМ-02
  Керівник - доц., к.е.н. Сегеда І.В.
 9. Моделювання теплових процесів товстоплівкового нагрівального елемента.
  ВАСЬКЕВИЧ О.В., бакалавр гр. ТВ-01
  Керівник - проф., д.т.н. Сліпченко В.Г.
 10. Порівняльний аналіз промислових конфорок на основі товстоплівкових нагрівальних елементів.
  ВОЛЯНЮК Д.А., бакалавр гр. ТВ-01
  Керівник - проф., д.т.н. Сліпченко В.Г.
 11. Математичне моделювання системи управління опаленням приміщення.
  РОМАНОВА Д.П., студент гр. ТМ-22
  Керівник - проф., д.т.н. Лук'яненко С.О.
 12. Вибір відновлюваних джерел електроенергії для заданої території.
  МАНАСТИРНИЙ А.П., студент гр. ТМ-31м
  Керівник - доц., к.е.н. Сегеда І.В.

СЕКЦІЯ №8

23 квітня, 1220 - 1700, ауд. 510 – (перший день)

24 квітня, 1220 - 1700, ауд. 510 – (другий день)

Моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів

Керівник секції – к.т.н., доц. Медведєва В.М.

Вчений секретар –  к.т.н., доц. Шербашин Ю.Д.

Секційні доповіді

 1. Аналіз архітектури програмних комплексів доступу до баз даних.
  ВОЛОТКО Д.Г., магістр гр. ТВ-81м
  Керівник - ст.викл., к.т.н. Карпенко Є.Ю.
 2. Відновлення дефокусованих зображень із застосуванням паралельних технологій.
  РОЖЕЩЕНКО І.О., студент гр. ТР-31м
  Керівник - ст.викл., к.т.н. Карпенко Є.Ю.
 3. Проектування клієнт-орієнтованої адаптивної системи фінансової інформації для мобільної платформи.
  ТРЕТЯК В.О., магістр гр. ТР-31м
  Керівник - ст.викл. Ляшенко М.В.
 4. Автоматизація проектування схеми опалення на базі теплонасосної установки.
  КЛЮЧНИК А.А., студент гр. ТВ-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Медведєва В.М.
 5. Розробка криптопровайдера для алгоритму блокового симетричного шифрування ДСТУ ГОСТ 28147:2009.
  ДАНИЛОВА О.А., спеціаліст гр. ТР-31с
  Керівник - доц., к.ф.-м.н. Тарнавський Ю.А.
 6. Інструментальні засоби створення конструктивних креслень геологічних перерізів за даними георадару.
  ДМИТРИШАК М.І., магістр гр. ТР-81м
  Керівник - доц., к.ф.-м.н. Тарнавський Ю.А.
 7. Інструментальні засоби захисту web-контенту.
  СИЧ А.В., магістр гр. ТІ-31
  Керівник - доц., к.ф.-м.н. Тарнавський Ю.А.
 8. Програмні засоби аналізу геологічного складу ґрунтів за даними георадарних досліджень.
  ФИЛОНИЧ О.В., магістр гр. ТІ-81м
  Керівник - доц., к.ф.-м.н. Тарнавський Ю.А.
 9. Методи та засоби моніторингу антропогенного впливу на підземні води проммайданчику.
  ГРЕБЕЛЬНИК М.О., магістр гр. ТМ-81м
  Керівник - ст.викл., к.т.н. Тихоход В.О.
 10. Аутентифікація користувача за тестовими кривими.
  КАЛАШНИК В.О., магістр гр. ТВ-31м
  Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.
 11. Оцінювання відношення до об'єкту дослідження на основі семантичних нейронних мереж.
  ЛИСЕНКО А.Ю., магістр гр. ТВ-31м
  Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.
 12. Побудова оптимальних маршрутів у багатоповерхових будівлях.
  РАДЧЕНКО Д.К., магістр гр. ТВ-31м
  Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.
 13. Система стабілізації кутової швидкості наносупутника з використанням магнітного керування.
  МАМЧИК Р.С., магістр гр. ТР-81м
  Керівник - доц., к.т.н. Щербашин Ю.Д.

Стендові доповіді

 1. Автоматизація функцій фінансового контролю реалізації нерухомості.
  БАЙДАКОВА М.Г., студент гр. ТМ-02
  Керівник - ст.викл. Гайдаржи В.І.
 2. Автоматизація підготовки технічної документації.
  ГАЛЕЛЮКА В.С., студент гр. ТМ-02
  Керівник - ст.викл. Гайдаржи В.І.
 3. Структура бази даних для збереження інформації про геологічний стан проммайданчика.
  КУЛЬЧЕВИЧ А.В., студент гр. ТР-01
  Керівник - ст.викл. Гайдаржи В.І.
 4. АвтоматизованаWEBсистема моніторингу стану полігонів ТПО міста Києва.
  ІДЗИНСЬКИЙ З.М., студент гр. ТВ-01
  Керівник-ст.викл. Гурін А.Л.
 5. Соціологічні дослідження на основі реляційних баз даних.
  ГРІНЧЕНКО К.І., студент гр. ТМ-01
  Керівник - ст.викл., к.е.н. Гусєва І.І
 6. Автоматизована система візуалізації результатів динамічного зондування грунтів.
  КРИКУН Є.В., студент гр. ТР-01
  Керівник - ст.викл., к.е.н. Гусєва І.І.
 7. Засоби побудови геоінформаційних карт за хімічним складом поверхневих вод.
  ШУМАРА І.І., студент гр. ТР-01
  Керівник - ст.викл., к.е.н. Гусєва І.І.
 8. Вирішення проблеми інформаційної безпеки засобами децентралізації.
  ЛИННИК Я.В., студент гр. ТМ-01
  Керівник - ст.викл. Дацюк О.А.
 9.  Розробка бази даних системи моніторингу будівель і споруд АЕС.
  ПЛЯШКО Н.В., студент гр. ТВ-02
  Керівник - ст.викл. Дацюк О.А.
 10. Облік та діагностика пацієнтів з травматичними ерозіями роговиці ока.
  ПАПКА О.С., студент гр. ТВ-01
  Керівник - ст.викл., к.т.н. Карпенко Є.Ю.
 11. Система адміністрування в закладах громадського харчування.
  ШУЛЬЖЕНКО О.В., студент гр. ТМ-01
  Керівник - ст.викл. Ляшенко М.В.
 12. Підсистема голосових меню на базі Free PBX Asterisk у системі оператора мобільного зв'язку.
  ГУКІВСЬКИЙ Б.М., студент гр. ТР-01
  Керівник - доц., к.т.н. Медведєва В.М.
 13. Інтерполяція даних геологічних вимирів.
  КОРОБЕНКО  І.В., студент гр. ТВ-01
  Керівник - доц., к.т.н. Медведєва В.М.
 14. Модуль захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використанння.
  ПЕТРОВА М.Д., студентка гр. ТР-01
  Керівник - доц., к.ф.-м.н. Тарнавський Ю.А.
 15. Система запису та візуалізації GPS-даний для мобільної платформи iOS.
  ДРОЗД А.Ю., студент гр. ТВ-02
  Керівник - доц., к.т.н. Титенко С.В.
 16. 16.  Створення кроссплатформенного фреймворка розробки ігор.
  БЕРЕЖНИЙ В.С., студент гр. ТВ-01
  Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.
 17. Міжнародні онлайн-змагання з розробки ігрового штучного інтелекту.
  ІГНАТЧЕНКО Б.О., студент гр. ТВ-01
  Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.
 18. Програмний інструментарій створення електронної звітності за паперовими аналогами.
  МРАЧКОВСЬКИЙ В.С., студент гр. ТВ-01
  Керівник - доц., к.т.н. Шаповалова С.І.
 19. Система вибору локальних очисних споруд.
  КРАСЬКО О.В., студент гр. ТМ-01
  Керівник - ст.викл. Шульженко О.Ф.
 20. Збір та аналіз даних про відходи по областям України.
  ПАУК В.Р., студент гр. ТМ-02
  Керівник - ст.вик. Шульженко О.Ф.
 21. Система керувань обліком товарів та замовлень на підприємстві для планшетних комп’ютерів
  БОДНЯ О.С., студент гр. ТВ-11
  Керівник - ст.викл. Дацюк О.А.