Підготовка бакалаврів

Підготовка бакалаврів

1-й семестр
Архітектура комп’ютера НП-12 5
Групова динаміка і комунікації НП-06 2
Компютерна дискретна математика НП-04 5
Основи програмування-1 НП-02/1 5
Основи програмної інженерії-1 НП-01/1 4
Математичний аналіз-1 НФ-01/1 4.5
Іноземна мова – 1 НГ-04/1 1.5
Історія України НГ-01 3
2-й семестр
Операційні системи НП-13 6
Алгоритми та структури даних НП-08 5
Основи програмування -2 НП-02/2 4
Основи програмної інженерії-2 НП-01/2 3.5
Фізика НФ-04 4
Математичний аналіз-2 НФ-01/2 5.5
Іноземна мова – 1 НГ-04/1 1.5
Українська мова-1 НГ-03/1 2
3-й семестр
Філософія НГ-05 3
Чисельні методи в інформатиці-1. ЗП-07/1 4
Системне програмування і операц. системи-2 ЗП-06 3
Дискретні структури НП-07 3.5
Об’єктно-орієнтоване програмування-1. НП-05 7
Теорія ймовірностей та математична статистика НФ-03 3
Лінійна алгебра та аналітична геометрія НФ-02 5
Іноземна мова – 2 НГ-04/2 1.5
4-й семестр
Геоінформаційні системи (Інформаційне забезп. конструкторських САПР) ВП-07а(ВП-07б) 4
Функціональне програмування (Геоінформаційні системи) ВП-05а(ВП-05б) 4
Дисципліна №1 ВП-01 2
Чисельні методи в інформатиці-2. ЗП-07/2 5.5
Об’єктно-орієнтоване програмування-2. ЗП-05 4
Емпірічні методи програмної інженерії НП-15 4
Людино-машинний інтерфейс НП-10 4.5
Екологія НФ-06 2
Іноземна мова – 2 НГ-04/2 1.5
5-й семестр
Дисципліна №2 ВП-02 2
Іноземна мова професійного спрямування-1 ЗП-10/1 1.5
Основи економічної теорії (ринкової економіки) ЗП-09/1 2
Основи розробки трансляторів -1 ЗП-02/1 3.5
Безпека життєдіяльності та охорона праці НП-23 2
Організація комп’ютерних мереж НП-21 4
Моделювання програмного забезпечення НП-17 5
Аналіз вимог до програмного забезпечення НП-16 4
Бази даних-1 НП-09 6
6-й семестр
Виробнича практика НП-24 4.5
Web-технології та web-дизайн-1 (Проектуван6ня систем з розподіленими БД-1) ВП-06/а1(ВП-06/б1) 7
Дисципліна №3 ВП-03 2
Іноземна мова професійного спрямування-1 ЗП-10/1 1.5
Економіка та організація виробництва ЗП-09/2 4
Бази даних - 2 ЗП-08 5
Основи розробки трансляторів ЗП-02/2 6
Декларативне програмування ЗП-01 4
Історія української культури НГ-02 2
7-й семестр
Web-технології та web-дизайн-2 (Проектуван6ня систем з розподіленими БД-2 ) ВП-06/а2(ВП-06/б2) 5
Дисципліна №4 ВП-04 2
Іноземна мова професійного спрямування-2 ЗП-10/2 1.5
Компонентне програмування ЗП-04 4
Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи ЗП-03/1 3.5
Якість програмного забезпечення та тестування НП-19 3.5
Архітектура та проектування програмного забезпечення НП-18 5
Архітектура та проектування програмного забезпечення НП-18 5
Проектний практикум НП-14 1.5
Конструювання програмного забезпечення НП-11 4
8-й семестр
Дипломне проектування НП-26 9
Переддипломна практика НП-25 4.5
Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи-2 ЗП-03/2 5
Безпека програм та даних НП-22 3.5
Менеджмент проектів програмного забезпечення НП-20 3
Професійна практика програмної інженерії НП-03 2.5
Українська мова-2 НГ-03/2 1