Новини

Дистанційна зустріч представників нашої кафедри, кафедри системного проектування ІПСА СП(САПР) та кафедри Луцького НТУ інженерія програмного забезпечення ІПЗ

19 березня проведена дистанційна зустріч представників кафедр  НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського та Луцького національного технічного університету з обговорення освітніх програм та проблем акредитації спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та 121 Програмна інженерія

У зустрічі прийняли участь викладачі та методисти кафедр НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського -  Автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ АПЕПС, та кафедри системного проектування ІПСА  СП(САПР) та кафедри Луцького НТУ інженерія програмного забезпечення ІПЗ

Серед питань, що обговорено на засіданні, основна увага була приділена аналізу робочих навчальних програм дисциплін, які формують освітню програму та забезпечують набуття здобувачами вищої освіти загальних й фахових компетентностей