Advisors

Верлань Андрій Анатолійович

Верлань Андрій Анатолійович,
кандидат технічних наук, доцент.

У 1984 р закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю електронні обчислювальні машини та отримав кваліфікацію інженер-системотехнік. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.03 — електротехнічні комплекси і системи на тему «Дослідження взаємозв'язку електричних і теплових параметрів систем для управління процесами вводу-виводу енергії надпровідникового накопичувача».

Викладає: системи штучного інтелекту, моделі і алгоритми штучного інтелекту, інтелектуальний аналіз даних.

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1. Верлань А.А. Approach to mathematical simulation of electrical systems for supplying superconducting magnetic energy storage // Современное состояние и перспективы развития информационных технологий: Доклады республиканской научно-технической конференции / Институт математики и информационніх технологий АН РУз.- Ташкент, 2011, - Т.2.- С.8-18.
  2. Верлань А.А. Аналіз функціональних можливостей пакетів програм для оцінки рівня економічної та екологічної безпеки енергопідприємства / А.А. Верлань, І.А. Варава // Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетични х проблем сталого розвитку суспільства: монографія / [Караєва Н.В., Левченко Л.О., Письменна У.С. та ін..] ; за заг. Ред.. Лук’яненко С.О., Караєвої Н.В. – К.: Тамподек XXI, 2012. –Вип. 1. – С.76-83.
  3. Верлань А.А.. Способ параметрического контроля численного моделирования динамических объектов // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Техн. на¬уки. Зб. наук. праць. Вип. 5.– Кам’янець-Подільський. - 2011.– С. 21-26.
  4. Верлань А.А. / Системи штучного інтелекту: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студ. спец. 7.05010105 «Компютерний еколого-економічний моніторинг» денної форми навчання // А.А. Верлань, А.Л. Гурін. – К.: НТУУ «КПІ!, 2012. – 20 с.
  5. Верлань А.А. Интеллектуальная геоинформационная система в задачах прогнозирования состояния социально-экономических систем / А.Д.Верченов, А.А. Верлань // VI-я международная научно-практическая конференция "Наука и социальные проблемы общества: информатизация и информационные технологии": Зб. наук. праць.– Харків: ХНУРЭ. - 2011.– С. 70 - 71.