Викладачі

Васильєва Ольга Борисівна

Васильєва Ольга Борисівна,
старший викладач.

У 1976 р. закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю автоматизовані системи керування та отримала кваліфікацію інженер-електрик.

Викладає: основи прогорамування-1, технологія програмування та створення програмних продуктів, алгоритми та структури даних.

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Васильева О.Б., Аміров З.Я. Система обліку та аналізу споживання енергоресурсів в територіальному регіоні. // VІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, 21-25 квітня 2008 р. — Тези доповідей — К.: НТУУ “КПІ”, - С. 161.
  2. Васильева О.Б., Єрмак С.О. Проблеми створення програмного продукту для формування розкладу занять на порталі кафедри. // VІІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, 21-24 квітня 2009 р. — Тези доповідей — К.: НТУУ “КПІ”, - С. 332.
  3. Васильева О.Б., Савінкова Ю.О. Створення інженерної станції для постійного дистанційного контролю за процесом установок дротяної різки. // VIII Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, 19-23 квітня 2010 р. — Тези доповідей — К.: НТУУ “КПІ”, 2010. — С. 351.
  4. Васильева О.Б., Коленко Д.А. Электронная библиотека специальных источников информации ИТ предприятий.. // VIII Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, 19-23 квітня 2010 р. — Тези доповідей — К.: НТУУ “КПІ”, 2010.— С. 372.
  5. Васильева О.Б., Котенёва А.П. Средства администрирования и WEB-визуализация графических и текстовых ресурсов. // VIII Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, 19-23 квітня 2010 р. — Тези доповідей — К.: НТУУ “КПІ”, 2010.— С. 373.