Advisors

Титенко Сергій Володимирович

Титенко Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.

У 2008 р. закінчив НТУУ “КПІ” за спеціальністю комп’ютерній еколого-економічний моніторинг та отримав кваліфікацію інженер з програмного забезпечення комп’ютерів. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем на тему «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом».

Викладає: WEB-технології та WEB-дизайн-2, WEB-програмування та WEB-дизайн.

Профіль LinkedIn

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Титенко, С. В. Комплекс моделей для побудови Web-системи безперервного навчання / С. В. Титенко // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2008. – № 5(61). – С. 57-66.
  2. Титенко, С. В. Модель навчального Web-контенту Tree-Net як основа для інтеграції керування знаннями і безперервним навчанням / С. В. Титенко, О. О. Гагарін // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2009. — № 1. — С. 74–86.
  3. Титенко, С. В. Генерація тестових завдань у системі дистанційного навчання на основі моделі формалізації дидактичного тексту / С. В. Титенко // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2009. – № 1(63). – С. 47–57.
  4. Титенко, С. В. Генерація індивідуального навчального середовища на основі моделі професійних компетенцій у Web-системі безперервного навчання / С. В. Титенко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – 2009. – №1 (131). Ч.2. – С. 267-273.
  5. Титенко, С. В. Побудова дидактичної онтології на основі аналізу елементів понятійно-тезисної моделі / С. В. Титенко // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2010. – № 1(69). – С. 82-87.

 

Методичні матеріали