Коваль Олександр Васильович

Третяк Валерія Анатолівна

Третяк Валерія Анатоліївна, асистент, аспірант.

У 2009 р. закінчила НТУУ «КПІ» за спеціальністю інформаційні технології проектування та отримала кваліфікацію магістр комп’ютерних наук.

Викладає: моделювання програмного забезпечення, технологія комп'ютерного проектування.

Профіль LinkedIn

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Головко Л.Ф., Лукьяненко С.А., Смаковский Д.С., Агеенко В.А., Михайлова И.Ю. Моделирование адаптивным сеточным методом температурного поля при лазерной наплавке порошкових материалов. // Электронное моделирование. – 2009. – Т. 31, № 1. – С. 21-32.
  2. Головко Л.Ф., Хегірізаде Мейсам, Лукьяненко С.А., Агеєнко В.А. Можливості підвищення якості зносостійких покриттів застосуванням лазерного опромінення. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – №1. – С. 20-28.
  3. Головко Л.Ф., Лукьяненко С.О., Михайлова И.Ю., Третяк В.А. Моделирование процесса безконтактной лазерной деформации адаптивным методом // Электронное моделирование / Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины, 2011 – Вып. 3.– Т. 33. – с. 71-84.
  4. Медведєва, В.М. Транслятори: лексичний та синтаксичний аналізатори : Навчальний посібник / В.М. Медведєва, В.А. Третяк. – К.: Політехніка, 2012. – 148 с.
  5. Михайлова, І.Ю. Адаптивні методи моделювання розповсюдження забруднювачів в атмосфері / І.Ю. Михайлова, В.А. Третяк. – С. 169-181 // Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства: монографія / [Караєва Н.В., Левченко Л.О., Письменна У.Є. та ін.]; за заг. ред. Лук’яненка С.О., Караєвої Н.В. – К.: Тамподек ХХІ, 2012. – Вип. 1. – 283 с.