Advisors

Тарнавський Юрій Адамович

Тарнавський Юрій Адамович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

У 1985 р. закінчив Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю фізика, фізика металів та отримав кваліфікацію фізик, викладач. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.07 — фізика твердого тіла на тему «Фазові переходи та динаміка фононів в кристалі трийодату амонію».

Викладає: захист інформації-1, засоби захисту інформації, технології захисту інформації.

Профіль LinkedIn

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. – К.: МАУП, 2007. –192 с.
  2. Тарнавський Ю.А. Технології дистанційного навчання // Проблеми формування фахівців у вищих навчальних закладах України в ХХІ столітті: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 24-25 квітня 2008 р.) – К.:Чайка-Всесвіт, 2008. – 352 с.
  3. Тарнавський Ю.А. Інформаційні технології в інноваційному державному управлінні // Державне управління та державна служба зайнятості (питання теорії та виклики практики). Збірник матеріалів першої всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг: ред.В.О.Храмова; упоряд. А.В.Казановський, Е.М.Кучменко, В.О.Храмов. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008, с.229-232.
  4. Тарнавський Ю.А. 1С: інтеграція з іншими системами // Х Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 17-20 квітня 2012 р.) Тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2012, с.48.
  5. Тарнавський Ю.А. Порівняльний аналіз технологій об’єктно-реляційного відображення// Х Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 17-20 квітня 2012 р.) Тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2012, с.72.