Викладачі

Сидоренко Юлія Всеволодівна

Сидоренко Юлія Всеволодівна, кандидат технічних наук, доцент.

У 1989 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченко за спеціальністю прикладна математика та отримала кваліфікацію математик. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.01.01 — прикладна геометрія і інженерна графіка на тему “Деформативне моделювання об’єктів на основі політочкових перетворень”.

Викладає: комп'ютерна графіка та геометричне моделювання; теорія ймовірностей.

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Інтерполяція функцій двох змінних за допомогою обернено- квадратичної вагової інтерполяційної формули (стаття) Прикладна геометрія та інженерна графіка.- К.:КДТУБА, 2007. - Вип.77 А.С.Каленюк
  2. Моделювання деформації геометричних об’єктів із використанням поліноміального векторного поля деформації (стаття) Прикладна геометрія та інженерна графіка.- К.: КДТУБА, 2008. - Вип.79 О.С. Каленюк
  3. Симплекса інтерполяція функції багатьох змінних(стаття) Геометричне модулювання та комп’ютерні технології: теорія, практика, освіта: міжнар. наук.-практ. конф.: наукові нотатки, 14–17 квіт. 2009 – Х.: НТУ «ХПІ», 2009.О.С. Каленюк
  4. Модифікований спосіб симплексної вагової інтерполяції функції багатьох змінних (стаття) Праці таврійського державного агротехнологічного університету. Том 4. Прикладна геометрія та інженерна графіка. – 2009. – № 44.О.С. Каленюк
  5. Моделювання векторного поля деформації точкового об’єкта інтерполяцією методом Шепарда (стаття) Прикладна геометрія та інженерна графіка.- К.: КДТУБА, 2009. - Вип.82 О.С. Каленюк