Advisors

Свістунов Сергій Якович

Свістунов Сергій Якович,
кандидат технічних наук, старший викладач.

У 1980 р. закінчив КПІ за спеціальністю автоматизовані системи управління та отримав кваліфікацію інженер-системотехнік. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.12 — автоматизовані системи проектування на спеціальну тему.

Викладає: паралельні обчислення та GRID-технології, GRID-технології.

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. А.Загородний, Г. Зиновьев, Е. Мартынов, С.Свистунов «Украинский академический грид» Українсько-македонський науковий збірник, Вид. Нацональна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Випуск 4 ,Київ 2009-с. 140-150.
  2. Д. Карпенко,С.Свістунов «Методика оцінки завантаженості Грід – середовища НАН України» Системні дослідження та інформаційні технології, -2010, - №1, с. 39-47.
  3. Петренко А.І., Свістунов С.Я., Свірін П. АЛГОРИТМИ БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В ГРІД-СИСТЕМАХ //Системні дослідження і інформаційні технології.-Київ, №4, 2011.-с.21-36.
  4. Романюк О.М., Сапігора А.С.,Марченко О.І.,Свістунов С.Я. «Створення середовища виконання наукових додатків у грід з використанням інструментаріів Gridsphere та Vine Toolkit як частини комплексного наукового шлюзу» //Системні дослідження і інформаційні технології.-Київ, №1, 2012.-с.51-60.
  5. Martynov Е., Zinovjev G.,Svistunov S. «Academic segment of Ukrainian Grid infrastructure» System Research and Information Technologies.- № 3.- 2009. р. 31–42.