Перша міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)»

9-10 жовтня відбулись засідання Першої міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)» на базі Теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ».

Мета  конференції - звернути   увагу  на  декілька   наріжних  питань

сталого   розвитку   для   наукових   дискусій:  це  теорія  та методологія визначення напрямів та змісту рушійних сил, що спрямовують суспільство до сталості, або забезпечують просування суспільного поступу до сталого розвитку за умов війни, та суспільних викликів сьогодення.

Серед учасників  конференції були представлені ДУ «Інститут економіки   природокористування   та  сталого  розвитку  НАН  України»,

Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України, Міжнародна асоціація сталого розвитку, Вища економічна та гуманітарна школа (Польща), Ризький технічний університет (Латвія).

Наукове зібрання привітали зокрема, заступник проректора з наукової роботи НТУУ «КПІ», к.т.н. Коваль О.В., д.е.н., професор, Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Польща Хлобистов Є.М., радник дирекції Національного інституту стратегічних досліджень, д.е.н., професор, заслужений економіст України Сухоруков А.І., професор Інституту енергетики Рижського технічного університету, доктор інженерних наук Махнітко А.Ю., д.е.н., професор Одеського національного політехнічного університету Харічков С. К., д.е.н., професор, Сумського державного університету / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Польща  Ілляшенко С.М., к.г.н., с.н.с.Інститут «Нова Україна» Потапенко В.Г.

Проведенню конференції сприяло Науково-виробниче об’єднання «Струменево- нишова технологія», науковий керівник к.т.н., доцент НТУУ «КПІ» Абдулін М.З.

Конференція пройшла динамічно та ефективно. Матеріали семінару надруковано у колективній монографії «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі».  Сподіваємось що ця монографія стане кращим прикладом наукової наснаги і щирого сумління у царині міждисциплінарних досліджень сталого розвитку, економічної та екологічної безпеки.